"Plus punkts" no 15. augusta nepiemēros apkalpošanas maksu

Saņemot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vēstuli, kurā norādīts uz iespējamo nelabvēlīga lēmuma pieņemšanu attiecībā uz mazumtirgotāja SIA "Plus punkts" īstenoto negodīgo komercpraksi, uzņēmums rakstveidā apņēmies no 15. augusta pārtraukt piemērot apkalpošanas maksu, informēja PTAC pārstāve Ilze Žunde.

"Plus punkts" apkalpošanas maksu piecu santīmu apjomā patlaban ieviesis piecām preču kategorijām, kurām piegādātāji noteikuši maksimālo pārdošanas cenu un kuru "Plus punkts" nevar ietekmēt: preses izdevumiem, "Latvijas Loto" biļetēm, "Mobilly", "Wallie Card" un "Bite" produktiem.

Žunde informēja, ka šā gada pirmajā pusē, ņemot vērā saņemtos iesniegumus, kā arī arī pēc savas iniciatīvas PTAC veica šīs "Plus punkta" īstenotās komercprakses - apkalpošanas maksas piemērošanas - atbilstības patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu, tostarp Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma, un citu normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu un atzina, ka "komersants īstenojis profesionālajai rūpībai neatbilstošu un maldinošu komercpraksi, tādējādi pārkāpjot negodīgas komercprakses aizliegumu".

PTAC "Plus punkta" komercpraksi vērtēja kopsakarā ar citiem normatīvajiem aktiem, tostarp speciālo normatīvo regulējumu, kas attiecas uz īpaši reglamentēto preču un pakalpojumu - preses izdevumi, priekšapmaksas kartes, loterijas biļetes vai kuponi, elektroniskā nauda - tirdzniecības jomu, ietverot regulējumu, kas attiecas uz cenu noteikšanu un informācijas par cenām sniegšanu.

Piemēram, attiecībā uz preses izdevumu tirdzniecību jāņem vērā likums "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", kurā noteikts, ka katra preses izdevuma laidienā jāiekļauj informācija par izdevuma tirāžu, cenu un apjomu iespiedloksnēs. No minētās normas izriet, ka informācijas sniegšana par cenu katrā preses izdevumā ir preses izdevēja pienākums.

PTAC vērtējumā, veids, kā "Plus punkts" sniedzis informāciju par cenu, ir "vērtējams kā neskaidrs, nesaprotams un divdomīgs, jo patērētājam nav skaidri un saprotami sniegta informācija par attiecīgo tirdzniecībā piedāvāto preču/pakalpojumu galīgajām cenām, un tādējādi var tikt negatīvi ietekmēta patērētāja lēmuma pieņemšanu (..) uz finansiāli neizdevīgākiem nosacījumiem vai attiekšanos no tās, kā arī patērētājs var saprast, ka viņam tiek sniegts atsevišķs pakalpojums, kas neatbilst patiesībai, jo komersants ir tikai attiecīgo preču tirgotājs".

PTAC uzsver, ka nebūtu pieļaujama šāda prakse, ka tirgotāji, pretēji profesionālās rūpības prasībām un maldinot patērētājus, sniegtu informāciju par preču un pakalpojumu cenām, kas var būtiski negatīvi ietekmēt patērētāju ekonomisko rīcību.

Ņemot vērā PTAC 7. jūlija vēstuli "Par apņemšanos novērst negodīgu komercpraksi" un tajā pausto PTAC viedokli, lai novērstu nelabvēlīga lēmuma pieņemšanu, "Plus punkts" apliecinājis, ka līdz 2011. gada 15. augustam pārtrauks piemērot apkalpošanas maksu patērētājiem, iegādājoties atsevišķas preces vai pakalpojumus tā tirdzniecības vietās.

Apņemšanās izraksts pieejams PTAC interneta mājaslapas sadaļā "Rakstveida apņemšanās".

Latvijas Preses izdevēju asociācijas izpilddirektors Guntars Līcis norādīja, ka asociācija vienmēr ir uzskatījusi, ka šāda "Plus punkta" rīcība nav korekta, un darījusi visu, lai to mainītu.

"Nepārtraukti visu šo laiku uzturējām komunikāciju ar PTAC, piedalījāmies arī vairākās centra sēdēs un skaidrojām, kādēļ šāds lēmums ir nepareizs. Asociācija uzskata, ka PTAC lēmums ir loģisks, jo "Plus punktam" ir jāsaprot, ka šāda rīcība nav pieņemama," sacīja Līcis.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas