Plāno apstiprināt pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežas

Ir izstrādāts regulējums, lai Latvijā tiktu apstiprinātas visu pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežas.

Tas paredzēts Tieslietu ministrijas (TM) sagatavotajā Ministru kabineta (MK) noteikumu projektā "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu". Ministrija skaidro, ka Latvijā nav apstiprinātu administratīvo teritoriju robežu, tāpēc nevar viennozīmīgi noteikt zemes vienību piederību administratīvajai teritorijai.

Līdz ar šo noteikumu projektu tiks apstiprinātas visu pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežas.

Valsts zemes dienests (VZD) administratīvo teritoriju robežu aprakstus izstrādāja saskaņā ar MK noteikumu "Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība" prasībām.

Atbilstoši noteikumiem administratīvās teritorijas robežas noteikšanā ietilpst robežas apraksta un tā grafiskā pielikuma - robežas kartes - sagatavošana.

Tādējādi VZD par katras pilsētas un novada administratīvās teritorijas robežu sagatavoja robežas aprakstu un arī karti.

Ministrija norāda, ka apstiprināšanai MK virzāmajos administratīvo teritoriju robežu aprakstos ir norādīts mazāks datu apjoms, nekā nosūtīts saskaņošanai pašvaldībai, jo pašvaldībai lēmuma pieņemšanai bija nepieciešama detalizētāka informācija par zemes vienību robežām, kas veido attiecīgās administratīvās teritorijas robežu.

Pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā VZD vietnē "www.vzd.gov.lv" būs pieejamas administratīvo teritoriju robežu kartes, kurās būs redzama detalizēta informācija par visu apstiprināto pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežām.

Savukārt kadastra karte, kura izmantota robežu aprakstu un robežu karšu sagatavošanai un apstiprināšanai, tiks glabāta VZD arhīvā, nodrošinot vēsturisko datu saglabāšanu.

Par noteikumu projekta atbalstīšanu pirmdien, 18.martā, lems MK komiteja.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas