Pie Kuldīgas šovasar ar smago tehniku tīrīs Ventu

Pie Kuldīgas šovasar ar smago tehniku tīrīs Ventu, lai saglabātu zivju nārsta vietas, uzlabotu vides apstākļus un ainavu.

Ventu tīrīs divos posmos pie Kuldīgas – augšpus un lejpus rumbai kopumā 450 metru garumā.

Kuldīgas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Zvingule aģentūrai BNS pavēstīja, ka Ventas straujteču posmu rekultivācija paredzēta, īstenojot Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projektu "Pārrobežu sadarbība Ventas baseina apgabala apsaimniekošanā".

Vides ministrija Ventas posmu tīrīšanu apstiprinājusi dabas lieguma "Ventas ieleja" dabas aizsardzības plānā.

Jūnija sākumā pie Kuldīgas Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra vecākais speciālists hidrologs Mārcis Tīrums ņēma virszemes ūdens paraugus, lai noteiktu ūdens kvalitāti, augu daudzveidību un vides apstākļus upē pirms un pēc tās tīrīšanas, norādīja Zvingule.

Iegūtie dati ļaušot salīdzināt rādītājus un izdarīt secinājumus par upes tīrīšanas ietekmi uz ūdens kvalitāti un vides apstākļiem.

Ventas tīrīšanas mērķis ir atjaunot aizsargājamos biotopus un palielināt piemērotu platību nārstam un zivju mazuļiem. Ventā sastopamas arī īpaši aizsargājamas zivju sugas – Baltijas lasis, vimba, upes nēģis. Rekultivējot upi, tikšot uzlabota arī unikālā ģeoloģiskā objekta – Ventas rumbas – ainaviskā kvalitāte.

Ventu drīkst tīrīt no jūlija līdz septembra beigām.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas