Pētījums: Jaunajām domēm pilsētās jārisina sociālie un veselības jautājumi; laukos - jāizstrādā novada attīstības plāns

Rīdzinieki un citu pilsētu iedzīvotāji uzskata, ka jaunajai pašvaldībai jārisina sociālās palīdzības un veselības aprūpes jautājumi, bet lauku iedzīvotāji no savu pašvaldību deputātiem sagaida detalizētu un izsvērtu novadu attīstības plānu izstrādi, secināts jaunākā "DNB Latvijas barometra" pētījumā.

Līdzās šiem pašvaldības domei prioritāri risināmajiem jautājumiem rīdzinieki kā īpaši būtisku atzīmējuši arī komunālo pakalpojumu organizēšanu (41%). Tikmēr citu pilsētu iedzīvotājus vairāk satraukusi drošības un kārtības problēmu risināšana (30%). Savukārt lauku iedzīvotāji vēlas, lai pašvaldība aktīvāk domātu par sabiedriskā transporta nodrošināšanu (21%). Gan lauku, gan ārpus Rīgas esošo pilsētu iedzīvotāji par nozīmīgu domes funkciju uzskata izklaides pasākumu rīkošanu.

Tajā pašā laikā jautāti, kurās jomās pašvaldības darbs līdz šim bijis visveiksmīgākais, rīdzinieki, salīdzinot ar citu pilsētu un lauku iedzīvotāju atbildēm, visbiežāk norādījuši uz sabiedriskā transporta nodrošināšanu (50%), izklaides pasākumu rīkošanu (44%), drošības un kārtības problēmu (23%) un sociālās palīdzības jautājumu (25%) risināšanu.

Neskatoties uz to, ka, pēc iedzīvotāju domām, Rīgas domes darbs transporta nodrošināšanas jomā bijis veiksmīgs, tieši šo darbības jomu iedzīvotāji izceļ arī kā prioritāti jaunajam domes sasaukumam.

Savukārt citu pilsētu iedzīvotāji biežāk nekā rīdzinieki un lauku iedzīvotāji uzskata, ka pēdējo četru gadā laikā viņu pašvaldībā vislabāk risināts ceļu un ielu uzturēšanas jautājums (43%). Tikmēr lauku iedzīvotāji pauduši apmierinātību ar pašvaldības darbu teritorijas labiekārtošanā (42%) un izglītības jautājumu risināšanā (22%).

Izvērtējot, kā mainījusies dzīve viņu pašvaldībā pēdējo četru gadu laikā, rīdzinieki snieguši vispozitīvāko vērtējumu, daudz biežāk nekā citu pilsētu un lauku iedzīvotāji atzīmējot, ka dzīve pašvaldībā pēdējos gados ir uzlabojusies. Tikmēr skeptiskāki par pašvaldībā paveikto bijuši citu pilsētu un lauku iedzīvotāji, norādot, ka nekas nav mainījies vai situācija viņu pašvaldībā pat pasliktinājusies.

Arī prognozējot to, kā dzīve viņu pašvaldībā varētu mainīties pēc vēlēšanām, lauku iedzīvotāji snieguši skeptiskas atbildes - 51% aptaujāto domājuši, ka nekas nemainīsies. Līdzīgās domās ir 44% rīdzinieku un tikpat daudz citu pilsētu iedzīvotāju.

Pētījuma dati iegūti Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju aptaujā. Tās dalībnieki atsevišķos jautājumos varēja atzīmēt vairākas atbildes.

"DNB Latvijas barometrs" ir ikmēneša socioloģiskais pētījums, kurā tiek pētītas konkrētā brīža aktuālās norises sabiedrībai nozīmīgās jomās. Vienlaikus iedzīvotājiem ikreiz tiek uzdots pastāvīgo jautājumu kopums, kas mēnesi pa mēnesim atspoguļo sabiedrības vispārējā noskaņojuma izmaiņas.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas