Pētījums: iedzīvotāji no jaunā parlamenta un valdības sagaida spēju panākt tautsaimniecības uzplaukumu

Vairākums iedzīvotāju no jaunās Saeimas un valdības sagaida spēju panākt tautsaimniecības uzplaukumu, liecina "DnB Nord Latvijas barometrs".

Iedzīvotājus aicināja atbildēt, ar ko nākamajai Saeimai un valdībai vajadzētu sākt savu darbu, kam pievērst galveno uzmanību. Visbiežāk jeb 62% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka jaunajai Saeimai un valdībai vispirms vajadzētu panākt tautsaimniecības uzplaukumu. Vairāk nekā 30% starp galvenajiem jaunās Saeimas un valdības uzdevumiem minēja korupcijas likvidēšanu ‒ 39% ‒ un oligarhu padzīšanu no varas ‒ 31%, bet salīdzinoši visretāk par prioritāru uzskatīta nacionālo jautājumu sakārtošana ‒ 6%.

Salīdzinot Latvijas pilsoņu un nepilsoņu atbildes, secināts, ka abās grupās priekšstati par jaunajai Saeimai un valdībai prioritāri paveicamajiem darbiem sakrīt. Tiesa, Latvijas pilsoņi biežāk atzīmējuši atbildes "padzīt no varas oligarhus" un "atrisināt demogrāfijas problēmas", bet aptaujātie bez Latvijas pilsonības nedaudz biežāk norādījuši uz vajadzību palielināt pensijas un sakārtot nacionālos jautājumus.

Raksturojot, kādi politiķi patlaban visvairāk nepieciešami valsts vadībā, aptaujātie īpaši uzsvēruši, ka ir vajadzīgi cilvēki ar idejām un skaidru darbības plānu ‒ 61%, kā arī izglītoti, gudri cilvēki ‒ 54%. Aptuveni ceturtā daļa aptaujāto arī atzīmējuši, ka valsts vadībā ir vajadzīgi cilvēki ar nevainojamu reputāciju ‒ 25%, kā arī tādi politiķi, kuri atbalsta lielākas valsts sociālās garantijas, pat, ja tas nozīmē atņemt naudu citām vajadzībām, ‒ 23%.

Iedzīvotāji biežāk teikuši, ka valsts vadībā nepieciešami cilvēki ar pieredzi politikā (25%), nekā bez tās (13%). Par salīdzinoši mazāk būtiskiem raksturojumiem iedzīvotāji uzskatījuši dažādas politiķa rakstura īpašības – atbildi "mierīgi, nosvērti cilvēki" atzīmēja 10%, bet "aizrautīgi, dedzīgi cilvēki" – 9%. Salīdzinoši reti par politiķim nepieciešamu raksturojumu uzskatīta arī stingra nacionālā pozīcija ‒ 9%.

Raksturojot iedzīvotāju atbildes atkarībā no tā, vai viņiem ir vai nav Latvijas pilsonība, var secināt, ka Latvija pilsoņi biežāk teikuši, ka valsts vadībā jābūt cilvēkam ar idejām un skaidru darbības plānu, izglītotiem un gudriem cilvēkiem, tādiem, kuri iepriekš nav darbojušies politikā, kuri ir aizrautīgi un dedzīgi, ar stingru nacionālo pozīciju. Savukārt aptaujātajiem bez Latvijas pilsonības biežāk nepieciešama likusies nevainojama reputācija, lielāku valsts sociālo garantiju atbalstīšana, pat, ja tas notiek uz citu vajadzību rēķina, kā arī pieredze uzņēmējdarbībā.

Aptauju veica pētījumu centrs "SKDS" laikā no 12. līdz 28.augustam, aptaujājot 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas