Pētījums: 61% Latvijas iedzīvotāju par lielāko valsts problēmu uzskata bezdarbu

Vairāk nekā puse jeb 61% Latvijas iedzīvotāju par lielāko valsts problēmu uzskata bezdarbu, bet 52% - ekonomisko situāciju, liecina jaunākā "Eirobarometra" aptauja, ko pērnā gada novembrī pēc Eiropas Komisijas Komunikāciju ģenerāldirektorāta pasūtījuma veica socioloģisko pētījumu kompānija "TNS Latvia".

Aptaujas dalībnieki, kuriem bija jānosauc divas svarīgākās problēmas, ar ko saskaras Latvija, kā nākamās pēc bezdarba un ekonomiskās situācijas atzina nodokļu sistēmu (21%) un cenu pieaugumu jeb inflāciju (16%). Tikpat daudz - 16% - aptaujāto par valsts problēmu atzina arī veselības aprūpes sistēmu.

Savukārt 38% aptaujas dalībnieku ar inflāciju saskaras personīgi. Nedaudz mazāk jeb 37% respondentu atzinuši, ka lielākā problēma, ar ko viņi saskaras, ir ekonomiskā situācija. Turpretī 30% aptaujāto problēmas sagādā bezdarbs.

"Eirobarometra 74" aptauja Latvijā notika no 2010.gada 12. līdz 28.novembrim, un tās laikā tika aptaujāti 1003 Latvijas pilsoņi, kas vecāki par 15 gadiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas