Pērn kompensācijas par nemedījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem izmaksāti 777 179 eiro

Pērn kompensācijas par nemedījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem izmaksāti 777 179 eiro, aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Rēna.

Saņemot Ministru kabineta piešķirto papildu finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, DAP pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā izmaksājusi lauksaimniekiem visas kompensācijas par nemedījamo putnu un zvēru nodarītajiem zaudējumiem 2020.gadā.

Kopumā pērn DAP pieņēma 116 lēmumus par nemedījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem par kopējo summu 777 179 eiro. No šiem lēmumiem 63 ir par migrējošo putnu nodarītajiem postījumiem augkopībai 375 817 eiro, 33 lēmumi pieņemti par putnu un ūdru nodarītajiem postījumiem akvakultūrai 384 244 eiro, bet 20 lēmumi pieņemti par lāču nodarītajiem postījumiem biškopībā - par kopējo summu 17 118 eiro.

DAP ģenerāldirektors Andrejs Svilāns norāda, ka pateicoties DAP un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) ir izdevies atrisināt jau gadiem ieilgušu problēmu. Ņemot vērā, ka 2019.gadā nemedījamo putnu un dzīvnieku nodarītie postījumi un attiecīgi aprēķinātās kompensācijas daudzkārt pārsniedza attiecīgajā gadā piešķirto finansējumu, tad zaudējumu segšanai tika daļēji izlietots arī 2020.gada kompensācijām paredzētais finansējums.

Līdz ar to pērn nemedījamo putnu un dzīvnieku radīto zaudējumu kompensēšanai finansējuma vairs nepietika, un DAP lūdza valdību atvēlēt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Pagājušā gada decembrī, pamatojoties uz DAP un VARAM lūgumu tika piešķirti vēl papildu 74 441 eiro.

Līdz ar to gada nogalē un šī gada sākumā pabeigta kompensāciju izmaksa par 2020.gadā pieņemtajiem lēmumiem par postījumiem un ir izmaksātas visas aprēķinātās kompensācijas, uzsvēra Svilāns.

Augkopības nozarē tradicionāli visvairāk postījumi konstatēti Latgales reģionā, īpaši Lubāna ezera apkaimē, kas ir īpaši nozīmīga migrējošo putnu atpūtas un barošanās vieta. Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no postītās kultūras un postījumu platības.

Izmaksāto kompensāciju apmērs 2020.gadā bija robežās no 273 līdz 536 eiro par hektāru. Visvairāk postītās kultūras bija ziemas kvieši, zirņi un lauka pupas, norādīja Rēna.

Kopumā 2020.gadā pieteikumu un lēmumu skaits par augkopībai nodarītajiem postījumiem bija daudz mazāks nekā 2019.gadā. Tas daļēji var būt saistīts ar to, ka pērn migrējošie putni laika apstākļu un citu faktoru ietekmē Latvijā uzturējās īsāku laika periodu, skaidro DAP speciālisti.

Akvakultūras nozarē visvairāk kompensāciju pieteikumi saņemti Latgales un Kurzemes reģionā. Izmaksājamo kompensāciju apmērs bija lielāks nekā 2019.gadā, ņemot vērā, ka daļai no akvakultūras saimniecībām atkal kļuva pieejams de minimis atbalsta apjoms 30 000 eiro trīs fiskālo gadu periodā.

Biškopības nozarē postījumi konstatēti Vidzemes un Latgales reģionā. Pieteikumu un pieņemto lēmumu skaits bija līdzīgs 2019.gada rādītājiem.

DAP atgādina, ka pagājušajā gadā DAP pirmo reizi zemnieku saimniecībām izsniedza atļaujas zosu limitētai ieguvei. No kopumā pieejamajām atļaujām 140 saimniecībām 1000 zosu ieguvei tika saņemta informācija tikai par apmēram 40 nomedītām zosīm, sacīja Rēna.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas