Peldēties atļauts visās Latvijas oficiālajās peldvietās

Veselības inspekcijas (VI) vides veselības speciālistu veiktās analīzes liecina, ka peldēties atļauts visās 46 Latvijas oficiālajās peldvietās.

Šogad no oficiālo peldvietu saraksta svītrotas divas pagājušajā gadā vēl atzītas peldvietas – Juglas ezera peldvieta un Salacgrīvas Meleku līča peldvieta. Savukārt sarakstam pievienota viena jauna – Jelgavas Lielupes labā krasta – peldvieta.

Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālists un sniedz slēdzienu par ūdens kvalitāti – peldēties atļauts, peldēties nav ieteicams vai arī peldēties aizliegts. 

Par izmeklējumu rezultātiem tiek informēts peldvietas īpašnieks, citas ieinteresētās institūcijas, kā arī sabiedrība.

Pirmās ūdens kvalitātes pārbaudes veic pirms peldsezonas sākuma un turpina veikt visu peldsezonu.

Peldsezona ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim.

Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem, gan vizuāli, novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: netipiska ūdens krāsa, virsmas aktīvās vielas – noturīgas putas, peldoši un citi atkritumi ūdenī, naftas produkti, fitoplanktona aļģu – zilaļģu vai zaļaļģu – masveida savairošanās – ūdens ziedēšana.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas