Pēdējo dienu var iesniegt nulles deklarācijas

Šodien pēdējo dienu iedzīvotāji Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt mantiskā stāvokļa jeb tā dēvētās nulles deklarācijas.

2011.gada 15.decembrī stājās spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas paredz, ka mantiskā stāvokļa deklarācija noteiktām iedzīvotāju kategorijām jāiesniedz VID no 1.marta līdz 1.jūnijam.

Tajā jānorāda ziņas par personas mantisko stāvokli 2011.gada 31.decembra plkst.24. Līdz šim VID saņēmis vairāk nekā 82 000 mantiskā stāvokļa deklarāciju.

Ja personas skaidras naudas uzkrājumi ir tādā ārvalstu valūtā, kādu kredītiestādes Latvijā nepieņem - neveic darījumus -, personām būs tiesības šos naudas uzkrājumus savā kontā kredītiestādē neieskaitīt.

Taču jārēķinās, ka personai būs arī pienākums pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pieprasījuma uzrādīt šos skaidras naudas uzkrājumus attiecīgajā valūtā, lai VID varētu pārliecināties par šādu skaidras naudas uzkrājumu esamību.

Ja persona līdz šī gada 1.jūnija plkst.24 savā bankas kontā nebūs ieskaitījusi likumā noteikto skaidrās naudas apjomu, personu varēs saukt pie administratīvās atbildības. Sods par šādu pārkāpumu paredzēts līdz 500 latiem.

Līdz šim VID saņēmis vairāk nekā 82 000 mantiskā stāvokļa deklarāciju.

Iepriekš VID prognozēja, ka sākumdeklarēšana skars plašu iedzīvotāju loku, piemēram, cilvēkus, kuru uzkrājumi un parādi ir lielāki par 10 000 latu, tādejādi provizoriskais cilvēku skaits, kurus varētu skart sākumdeklarēšanās, ir ap 70 000.

Tuvojoties mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniegšanas termiņa beigām - 1.jūnijam -, ik dienu tiek sasniegti jauni iesniegto deklarāciju skaita rekordi, iepriekš norādīja VID.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas