Pavļuts uzdod pašvaldību būvvaldēm nodrošināt ārkārtas pārbaudes sabiedriskajās ēkās

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts šorīt Ekonomikas ministrijas operatīvās sanāksmes laikā par traģēdiju Zolitūdē, iebrūkot lielveikala jumtam, uz kura tika veikti būvdarbi, uzdevis nekavējoties nodrošināt, lai pašvaldību atbildīgās būvvaldes un būvinspektori veic ārkārtas pārbaudes visās sabiedriski nozīmīgajās ēkās par būvnormatīvu ievērošanu, prioritāri veicot pārbaudes ēkās, kur notiek vai ir plānoti būvdarbi, informē Ekonomikas ministrija (EM).

Ministrs uzsver, ka šobrīd prioritāte joprojām ir traģēdijā cietušo cilvēku glābšana, veselības aprūpe un atbalsts viņu tuviniekiem, bet tiesībsargājošajām iestādēm nekavējoties ir jāveic visi nepieciešamie izmeklējumi, analīzes un ekspertīzes, lai precīzi noskaidrotu notikušā iemeslus un tiktu noskaidrotas arī par būvniecības procesa pārkāpumiem atbildīgās personas.

Tāpat ministrs uzdevis veikt izvērtējumu par nepieciešamajām izmaiņām būvnormatīvos, lai tiktu nodrošināts, ka būvdarbu procesu kontrolējošās iestādes un par procesu atbildīgās personas visa procesa laikā nodrošina nepārtrauktu un profesionālu uzraudzību. Tāpat uzdots izvērtēt, vai būvspeciālistu sertificēšanā, ko attiecībā uz būvdarbu veicējiem un uzraugiem veic Latvijas Būvinženieru savienība un uz arhitektiem Latvijas Arhitektu savienība, ir nepieciešamas stingrākas prasības speciālistu profesionālajām prasībām un sertifikācijas institūciju darbībai.

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, ja būvniecības darbi ir notikuši bez būvatļaujas, tad atbildība ir jāuzņemas ēkas īpašniekam vai nomniekam, ja ēka ir nodota lietošanā ar visām tiesībām un pienākumiem atbildēt par tās drošību. Tāpat tā būtu arī pašvaldību būvvaldes atbildība, ka būvinspektors nav konstatējis patvaļīgu būvniecību.

Savukārt, ja par darbiem ir sagatavots projekts, saņemta pašvaldības būvatļauja un, veicot darbus saskaņā ar projektu, nav izturējušas konstrukcijas, tad atbildīgs ir projektētājs, kas rēķinājis slodzes konstrukcijām. Ja ir saņemta pašvaldības būvatļauja un būvdarbu laikā ir notikuši pārkāpumi un nav ievērotas projekta prasības un būvnormatīvu regulējums, tad atbildība ir būvdarbu veicējam un būvuzraugam.

Vienlaikus EM norāda, ka pašvaldību būvinspektoram ir tiesības jebkurā brīdī veikt pārbaudes būvēs, apsekot tās, atsegt būvju daļas, pārbaudīt konstrukciju drošību, pieprasīt paskaidrojumus un uzdot novērst pārkāpumus, apturot būvniecību, ja tādi tiek konstatēti.

Ekonomikas ministrs savā un EM kolektīva vārdā izsaka visdziļāko līdzjūtību visiem traģēdijā cietušajiem un viņu tuviniekiem. Šajā traģiskajā un skumjajā brīdī ministrs ir domās kopā ar cietušajiem, bojāgājušajiem un viņu tuvajiem cilvēkiem. Tāpat ministrs pateicas visiem glābšanas darbos iesaistītajiem glābējiem un operatīvo dienestu darbiniekiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas