Pašvaldības vēlas redzēt tām iezīmētu konkrētu procentuālo daļu no kopbudžeta

Pašvaldības vēlētos, lai tām tiktu iezīmēta konkrēta procentuālā daļa no valsts konsolidētā kopbudžeta, šodien pēc tikšanās ar finanšu ministru Andri Vilku (V) žurnālistiem sacīja Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunsleinis.

Pašvaldību aplēses rāda, ka pēdējo piecu gadu laikā tām tikuši vidēji 19% no nodokļu ieņēmumiem, taču pašvaldības vēlētos saņemt 25%, kas ļautu tām nodrošināt resursus arī attīstībai, skaidroja Jaunsleinis. Šāds mehānisms nodrošinātu arī to, ka, augot ekonomikai un budžeta ienākumiem, kāptu arī pašvaldību ieņēmumi, savukārt, samazinoties kopējiem nodokļu ieņēmumiem, saruktu arī pašvaldību ieņēmumi.

Puses šodien pārrunāja pašvaldību vēlmi plānot to budžetu vidējā termiņā, proti, pašvaldības vēlas skaidrību, kādi būs to ienākumi trīs gadu periodā, ņemot vērā plānoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājumu, neapliekamā minimuma paaugstināšanu, minimālās algas palielināšanu.

Komentējot sarunas, finanšu ministrs atzina, ka "pašvaldības grib to pašu, ko valsts, - vidēja termiņa plānošanu", proti, tās vēlas plānot ieņēmumus un izdevumus trīs gadu griezumā.

Ministrs atzina, ka vispirms ir jāredz budžeta bāzes izdevumi tuvākajos trīs gados. Patlaban Finanšu ministrijas rīcībā nav konkrētu aprēķinu, un viss būs atkarīgs no tā, kāda būs tā dēvētā fiskālā telpa, cik valsts varēs izdalīt papildu izdevumos dažādās jomās, neaudzējot budžetu deficītu. Patlaban, gada sākumā, summa vēl nav zināma, teica ministrs.

Ministrs arī atzina, ka noteikti ir jāmaina pašvaldību izlīdzināšanas fonda sistēma, kas patlaban nevienu neapmierina. Šis jautājums gan ir vairāk Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē.

Vilks atzīmēja, ka šodienas tikšanās ir pirmais sarunu raunds, bet galvenās sarunas būs vasarā, kad būs redzamas valsts budžeta fiskālās iespējas.

Puses šodien tikšanās laikā nerunāja konkrēti par iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali starp valsti un pašvaldībām, taču kopumā sarunas ir par papildu summu, kas varētu tikt pārdalīta pašvaldībām tuvākajos gados, ievērojot gan ienākumu nodokļa samazināšanos, gan transfertus, gan citus aspektus.

Tomēr finanšu ministrs uzsvēra - jebkuras izlīdzināšanas politikas gadījumā jādomā par maksimāli vienlīdzīgu sadalījumu pašvaldībām, lai nav tā, ka turīgās saņem vairāk.

Iepriekšējos gadus pašvaldību sarunas ar Finanšu ministriju par budžeta jautājumiem noritējušas vasarā, gada otrajā pusē. Pēc Vilka domām, šogad pašvaldības vēlējušās sarunas sākt tik laicīgi, jo tuvojas pašvaldību vēlēšanas.

Ministrs prognozēja, ka pašvaldības un valsts atradīs kompromisu gada vidū, gada otrajā pusē.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas