Pašvaldības var pieteikties līdzfinansējumam videi draudzīga apgaismojuma ierīkošanai

Pašvaldībām ir iespēja pieteikties uz līdzfinansējumu videi draudzīga apgaismojuma ierīkošanai savā teritorijā, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" trešajā kārtā pieejamais finansējums ir 729 804 lati. Viena projekta minimālais finansējums ir 15 000 latu.

Finansiālais atbalsts ir pieejams pašvaldībām, to iestādēm un aģentūrām, kā arī komersantiem, kuri iecerējuši uzlabot pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūru, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisijas.

Konkursa nosacījumos minēts, ka projekta iesniedzēja bilancē ir jābūt apgaismojuma infrastruktūrai, kas atrodas pašvaldības publiskajā teritorijā, ar kuru nodrošina pašvaldības autonomās funkcijas izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pašvaldībām vai kurā tiks īstenotas konkursā atbalstāmas aktivitātes.

Projekta pieteikumus Vides investīciju fondā var iesniegt līdz šā gada 8.novembrim, bet projekti būs jāīsteno līdz 2014.gada 31.martam.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas