Pasniedz ceļojošo balvu "Lielā Pūce" un "Mazā Pūce"; no mūsu puses skolām visaugstāk Aizputes un Vaiņodes vidusskolas 1

Šodien, 9. jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) tika pasniegta ceļojošā balva "Lielā Pūce" un "Mazā Pūce", kas jau 24 gadus tiek nodota labākajiem skolu kolektīviem mācību gadā par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā, ziņo Izglītības un zinātnes ministrijas konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos Elīna Pētersone.

Šogad balvu pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, IZM Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntis Vasiļevskis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Šā gada pasākumā tika apbalvotas 10 labākās lielās uz mazās skolas. Ceļojošās pūces balvu lielo skolu kategorijā šogad iegūst Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija un Valmieras Valsts ģimnāzija. Mazo skolu kategorijā ceļojošās pūces balvu ieguva Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rīgas 89. vidusskola, Rīgas Herdera vidusskola, Rudzātu pamatskola un Balvu pamatskola.

Lielo skolu kategorijā mūsu puses skolu rezultāti:
24. Liepājas pilsētas 12. vidusskola;
40. Aizputes vidusskola;
56. Liepājas pilsētas 7. vidusskola;
68. Liepājas pilsētas A. Puškina 2. vidusskola;
76. J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola;
89. Liepājas Mākslas un dizaina vidusskola;
89. Grobiņas ģimnāzija;
91. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija.

Mazo skolu kategorijā mūzu puses skolu rezultāti:
18. Vaiņodes vidusskola;
19. Liepājas pilsētas 15. vidusskola;
35. Pāvilostas vidusskola;
35. Māteru Jura Kazdangas pamatskola;
38. Grobiņas pamatskola;
38. Kalvenes pamatskola.

2012./2013. mācību gada novērtējums veidots, iekļaujot mācību priekšmetu valsts un atklāto olimpiāžu, Zinātnisko darbu konferences, kā arī 2012. gada starptautisko olimpiāžu rezultātus. Latvijas skolu novērtējumā šajā mācību gadā iekļuvušas (atzinību talantu izvērtēšanas pasākumos guvušas) 111 lielās un 129 mazās skolas. Novērtējumā apkopoti olimpiāžu un konferenču rezultāti, kas publiskoti Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā, vai kurus Ata Kronvalda fonds saņēmis no atklāto olimpiāžu, valsts mēroga zinātnisko konferenču, tehnisko un radošo skašu organizatoriem.

Ceļojošo balvu "Lielā Pūce" pirmo reizi pasniedza 1988./89. mācību gadā. Balvas dibinātāji bija Izglītības un zinātnes ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma "Kontakts". Tajā laikā Latvijas virzībai uz suverēnu valsti sevišķi svarīga loma bija uzkrātajam intelektuālajam potenciālam un prasmei to izmantot. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamatposms ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgajiem skolēniem un jānodibina balva labākajiem skolu kolektīviem balstoties uz mācību darba rezultātiem.

Skolu kolektīvi tiek grupēti "mazajās" un "lielajās" skolās pēc 10. – 12. klašu skolēnu skaita. Katrai skolai tiek piešķirti punkti atkarībā no skolēnu saņemtajiem apbalvojumiem. Skolai ar lielāko punktu skaitu piešķir valsts olimpiādēs vai skatēs 10 balles, atklātajās olimpiādēs 15 balles un zinātniskajās konferencēs 20 balles. Pārējām skolām balles aprēķina proporcionāli saņemto punktu skaitam.

Pilns novērtējums portālā www.skolureitings.lv.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Latvijas ziņas