Pasliktinās bērnu stāvoklis skolās un ģimenēs

Jaunākā skolu aptauja liecina, ka vairāk nekā 11 tūkstoši bērnu skolās neēd siltas pusdienas un gandrīz tūkstoš bērniem pašvaldības nav piešķīrušas brīvpusdienas, kā arī nav nodrošināts transports nokļūšanai uz skolu un atpakaļ dzīvesvietā.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar Latvijas pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem veica vispārizglītojošo skolu aptauju par esošo situāciju un problēmām 2008./ 2009. mācību gada otrā pusgada sākumā, informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane.

Kopumā atbildes tika saņemtas no 18 Latvijas rajoniem un četrām pilsētām, kur izglītības iestādēs mācās 106 695 bērni.

11 465 bērni skolā nepusdieno un 940 skolēniem pašvaldības nepiešķir brīvpusdienas. Kā iemesls, kāpēc bērni skolā neēd siltas pusdienas tiek minēts, tas, ka pasliktinājusies finansiālā situācija valstī, kas savukārt ietekmē ģimenes budžetu un vecāki nav spējīgi samaksāt par bērnu ēdināšanu.

Aptaujas anketu atbildēs tiek minēts, ka pieaudzis parāds par bērnu ēdināšanu skolās, pieaugusi skolu pusdienu cena, pārtraukta "Skolas piena" programma.

Ne visās pašvaldībās ir nodrošināts transports nokļūšanu no mājām uz skolu un atpakaļ. Vēl kā problēmas bērnu nogādāšanai no un uz izglītības iestādi tiek minēti tādi faktori, kā pašvaldības nevar nodrošināt bērniem ceļa izdevumu kompensāciju, trūkst transporta skolēnu pārvadājumiem, pieaug transporta pakalpojumu cena, kā arī esošais sabiedriskā transporta kustības ierobežojums.

No iegūtajām atbildēm redzams, ka palielinās bērnu neattaisnoto mācību stundu kavējumu skaits, pazeminās skolēnu motivācija mācīties un sekmes, vecāko klašu skolēni nesaskata nākotnes perspektīvas. Pieaug to bērnu skaits, kuri nepiedalās skolas ārpusstundu pasākumos naudas trūkuma dēļ.

Samazinoties finansējumam izglītības iestādēm, tiek slēgtas pagarinātās grupas skolās, samazinājies interešu izglītību stundu skaits, kā arī skolas atsakās no atbalsta personāla – psihologiem, sociālajiem pedagogiem un logopēdiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas