Pasažierim būs aizliegts braukt sabiedriskajā transportlīdzeklī smērējošā vai smakojošā apģērbā

Valdība šodien noteica, ko drīkst un ko nedrīkst pasažieris, atrodoties sabiedriskā transportlīdzekļa salonā. Piemēram, pasažierim aizliegts iekāpt un braukt sabiedriskajā transportlīdzeklī smērējošā vai smakojošā apģērbā.

Tāpat aizliegts atrasties transportlīdzekļa salonā alkoholisko, toksisko, narkotisko vielu iespaidā, ja pasažieris izturas rupji vai agresīvi, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas.

Pasažierim ir aizliegts bojāt sabiedrisko transportlīdzekli un tā inventāru, aizliegts transportlīdzekļa salonā lietot pārtikas un ķīmiskās vielas, kas var nosmērēt transportlīdzekļa salonu vai citus pasažierus, kā arī pārvadāt bagāžu, kura var apdraudēt pasažieru vai sabiedriskā transportlīdzekļa vadītāja drošību un veselību.

Valdība arī noteica aizliegumu vadītāja tiešā redzamības zonā (priekšējie sānu stikli un vējstikli) atrasties priekšmetiem, kas būtiski ierobežo redzamību. Tāpat precizēta pirmsskolas vecuma bērnu pārvadāšanas kārtība. Piemēram, aizliegts pārvadāt pirmsskolas vecuma bērnus pirmajās transportlīdzekļu sēdekļu rindās, ja tās nav aprīkotas ar drošības jostām vai bērnu sēdeklīti. Pirmsskolas vecuma bērnam reģionālajā starppilsētu nozīmes un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā sēdvietas būtu jārezervē, sākot no piektās vietas.

Tāpat noteikts, ka informāciju par līgumsoda apmēru un tā izmaiņām pārvadātājs vismaz 30 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā publisko masu informācijas līdzekļos. Reģionālās starppilsētu un reģionālās vietējās nozīmes maršrutos informācija par līgumsodu apmēriem tiek izvietota arī autoostās un dzelzceļa stacijās.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas