Pārvadātāji pasažierus apdzīvotās vietās varēs uzņemt arī ārpus autoostām

Plānots, ka reģionālos starppilsētu un vietējās nozīmes maršrutos pārvadātāji pasažierus varēs uzņemt un izlaist ne tikai autoostā, bet arī ārpus tās, kaut arī apdzīvotā vietā ir izveidota autoosta.

To paredz Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotie grozījumi noteikumos, par kuriem otrdien, 27.decembrī, lems valdība.

Pašlaik noteikts, ka no pārvadātājiem tiek iekasēta maksa par iebraukšanu autoostas teritorijā, kā arī par citiem autoostas sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp biļešu tirdzniecību. Šie pārvadātāju maksājumi par autoostas pakalpojumu izmantošanu tiek uzskaitīti kā pārvadātāja izmaksas, kas tiek izmantotas no valsts budžeta kompensējamo ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistīto pārvadātāja zaudējumu aprēķināšanai.

Līdz ar to pašlaik ir izveidojusies situācija, ka autoostas faktiski atrodas monopolstāvoklī un pārvadātāju uzņēmumiem nav iespējas izvēlēties lētākus pakalpojumus vai arī atteikties no autoostas pakalpojumu izmantošanas, ja tas nav lietderīgi un pārvadātājam vai valstij rada papildu zaudējumus. Kaut arī autoostas un to pakalpojumus pārvadātājs izmanto uz divpusēji noslēgta līguma pamata, pārvadātājam nav ietekmes attiecībā uz šāda līguma nosacījumiem normatīvajos aktos autoostām piešķirtā īpašā stāvokļa dēļ, paskaidro SM.

SM pašlaik ir reģistrētas 35 autoostas. Par iebraukšanu šajās autoostās un autoostas pakalpojumu izmantošanu kopumā gada laikā pārvadātāji izlieto aptuveni trīs miljonus latu, kas attiecīgi tiek kompensēti no valsts budžeta.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas