Parakstīs nepilnus 10 miljonus latu vērtu līgumu par Karostas kanāla sanāciju

Šodien, 12. februārī, pulksten 13 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes telpās tiks parakstīts līgums par Karostas kanāla sanāciju, aģentūru LETA informēja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Tiesības veikt vēsturiski piesārņotās vietas – Liepājas Karostas kanāla – sanāciju atklātas iepirkuma procedūras rezultātā ieguvusi personu apvienība ""Skonto Būve" un "Boskalis International B.V."", kuras piedāvātā līgumcena ir 9 999 918 lati, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā.

Liepājas SEZ pārvaldes iepirkuma komisija piešķīrusi tiesības slēgt iepirkuma līgumu šai apvienībai – vienam no diviem pretendentiem, kas atbilda konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Iepirkumu komisija izvēlējusies piedāvājumu ar viszemāko cenu, piešķirot "Skonto Būvei" un "Boskalis International B.V." tiesības slēgt līgumu par vēsturiski piesārņotās vietas projektēšanas un sanācijas darbu veikšanu.

Projektā paredzēts veikt Karostas kanāla gultnes attīrīšanu, savācot piesārņotās nogulsnes un deponējot tās iepriekš izveidotajā apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta rezultātā likvidēs piesārņojumu Karostas kanālā 780 000 kvadrātmetru lielā platībā un uzlabos vides kvalitāti Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 13,09 miljoni latu, no tām 11,07 miljonus latu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Liepājas SEZ pārvalde.

Karostas kanāls ir mākslīgs objekts, kas izveidots 20. gadsimta sākumā. No 1945. gada līdz 1994. gadam Karostas kanāls bija slēgta militāra teritorija, kurā atradās jūras kara flotes zemūdeņu bāze.

Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi nopietnas ekoloģiskas problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos.

Karostas kanāls kā vēsturiski piesārņota vieta ir noteikts saskaņā ar Helsinku komisijas Baltijas jūras rīcības plānu un ir viena no deviņām vispiesārņotākajām teritorijām Latvijā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas