Par pensiju un pabalstu apmēra noteikšanu un izmaksu pēc eiro ieviešanas

Pabalsti un pensijas pēc eiro ieviešanas dienas tiks izmaksāti eiro, ievērojot oficiālo maiņas kursu. Pensiju izmaksu datumi nemainīsies, tikai visas izmaksas tiks veiktas eiro.

Kā tiks konvertētas un noapaļotas izmaksājamās pensiju un pabalstu summas?

Latu konvertācija uz eiro līdz galīgā lēmuma pieņemšanai par eiro un lata konvertācijas kursu plānotas atbilstoši Latvijas Bankas pašlaik noteiktajam valūtas maiņas kursam EUR 1 = LVL 0,702804.

Pensijas apmērs, kas jāizmaksā pēc eiro ieviešanas, tiks noteikts pēc oficiālā konvertācijas kursa: latus dalot ar 0,702804 un noapaļojot līdz veseliem eiro centiem saskaņā ar Eiro ieviešanas kārtības likuma 6. pantā iekļauto matemātiskās noapaļošanas principu, t.i., noapaļojot līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek apaļots par vienu vērtību uz augšu.

Pašlaik iedzīvotāja ienākuma nodokli ietur no pensijām, kas lielākas par 165 latiem. No kādas summas veiks atvilkumus, kad pensiju izmaksās eiro?

Ar ienākuma nodokli neapliekamo summu noteiks, ņemot vērā oficiāli noteiktu eiro kursu un piemērojot noapaļošanas principus. Tas nozīmē, ka, 165 latus, konvertējot uz eiro, nodokli atvilks no pensijām, kas būs lielākas par 234,77 eiro.

Iveta Daine, preses sekretāre, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas