Par humānāku suņu turēšanas noteikumu ieviešanu portālā "Manabalss.lv" parakstījušies 2000 cilvēku

Portālā "Manabalss.lv" par iniciatīvu pietuvināt Dzīvnieku aizsardzības likumu Eiropas valstu likumiem, papildinot to ar pantu, kurš neļauj suņu turēšanu pie ķēdes kā cietsirdīgu izturēšanos pret suņiem parakstījušies 2112 cilvēki, liecina informācija portālā.

Iniciatīvas autors Aleksandrs Grunte norāda, ka, piemēram, Austrijas "Dzīvnieku aizsardzības likums" nosaka, ka suņus nekādā gadījumā nedrīkst turēt pie ķēdes vai citādi piesietus, pat uz laiku.

"Viens no Latvijas likuma ieviešanas variantiem - sadalīt to divos posmos, vispirms attiecinot to uz visām pilsētām, bet ieviešanai laukos paredzēt dažu gadu pārejas laiku. Ideāls likuma stāšanās brīdis visā Latvijas teritorijā ir 2016.gada jūlijs, kad stājas spēkā jau pieņemtais likums par visu suņu obligātu reģistrēšanu un čipēšanu," uzskata Grunte.

Viņaprāt, pašreizējie Ministru kabineta noteikumi par suņu turēšanu ar obligātu atsiešanu vismaz uz 30 minūtēm katru dienu nav efektīvi, jo Pārtikas un veterinārajam dienestam nav mehānisma, kā šo noteikumu izpildi kontrolēt. "Nekontrolējami likumi rada tiesisko nihilismu. Bez tam arī suņa piesiešana uz 23,5 stundām diennaktī ir suņa mocīšana," uzsver iniciatīvas pieteicējs.

"Manabalss.lv" ir sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā iniciatīvas var ierosināt un parakstīt ikviens pilsonis no 16 gadu vecuma. Savukārt katra iniciatīva, ko paraksta vismaz 10 000 pilsoņu un kas atbilst Saeimas juridiskajiem kritērijiem, nonāk Saeimā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas