Pacientu ombuds: Veselības aprūpe kā pacients pašlaik ir kritiskā stāvoklī

Pašreizējā veselības aprūpe kā pacients ir kritiskā stāvoklī, - Latvijas Radio šorīt sacīja Pacientu ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce-Rēvele.

Šulce-Rēvele sacīja, ka joprojām visvairāk pacientu sūdzību saistītas ar veselības aprūpes kvalitāti, taču ar to smieklīgo finansējumu, kāds veselības aprūpei ir Latvijā, pacientam ir grūti saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, savukārt mediķiem ir grūti tādu sniegt, lai kā viņiem to gribētos.

Pacientu ombuda vadītāja norādīja uz lielo mediķu slodzi, darba apjomu, kas saistīts ar nelielo finansējumu un mediķu, pārsvarā medmāsu aizbraukšanu no Latvijas labāk apmaksāta darba meklējumos ārvalstīs.

Šulce-Rēvele sacīja, ka lielākā daļa pacientu sūdzību ir pamatotas vai vismaz daļēji pamatotas. Situāciju veselības aprūpē, viņasprāt, var uzlabot, palielinot finansējumu un izstrādājot kvalitātes kritērijus.

Pacientu ombuda vadītāja sacīja, ka situāciju veselības aprūpē uzlabotu arī ārstniecības riska fonds, kas būtu sava veida drošības garants gan mediķiem, gan pacientiem.

Līdz ar Ārstniecības riska fonda darbības sākšanu pacienti vai viņu pārstāvji varēs vērsties ar iesniegumu Nacionālajā Veselības dienestā (NVD) un pieprasīt atlīdzību par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī par morālo kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas ārstniecības laikā.

Jau ziņots, ka ārstniecības riska fonds sāks darboties no 2013.gada 25.oktobra, nevis no iepriekš plānotā 2013.gada 1.janvāra.

Ārstniecības riska fonda izveide vienreiz jau tika atlikta. Iepriekš bija plānots, ka tas sāks darboties no 2012.gada, taču budžeta konsolidācijas pasākumu dēļ pārejas posms fonda darbības sākšanai tika pagarināts līdz 2013.gada 1.janvārim.

Lai nodrošinātu ārstniecības iestāžu riska maksājumus Ārstniecības riska fondā, ar 2013.gada 25.oktobri būs nepieciešami papildu 156 098 lati no valsts budžeta. Savukārt pārējās privātās ārstniecības iestādes, kurām nav noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, veiks riska maksājumus - 2013.gadā to kopsumma varētu veidot 30 009 latus, savukārt 2014.gadā un 2015.gadā - 161 078 latus.

Kopumā atlīdzību izmaksai pieejamie līdzekļi 2013.gadā varētu būt 186 107 lati, bet 2014.gadā un 2015.gadā - 998 956 lati.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas