Notiek starptautiskā transportlīdzekļu tipu apstiprinātāju iestāžu sanāksme

No 11. maija līdz 14. maijam Latvijai ir gods pirmo reizi uzņemt Eiropas valstu transportlīdzekļu tipa apstiprinātāju iestāžu  pārstāvjus, ko varētu uzskatīt par augstāko šās nozares sanāksmi.

„Type approval authorities meeting” (TAAM) ir Eiropas valstu transportlīdzekļu tipa apstiprinātāju iestāžu, kā arī Eiropas Komisijas regulāra sanāksme, kas notiek divas reizes gadā kopš 1997.gada. Sanāksmi Latvijā organizē Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar Satiksmes ministriju.

Sanāksmi atklās Satiksmes ministrs Uldis Augulis: „2004.gadā Latvija iestājās Eiropas Savienībā un CSDD kļuva par transportlīdzekļu tipa apstiprinātāju iestādi, kas ir tiesīga piešķirt Eiropas Kopienas kopējos transportlīdzekļu tipa apstiprinājumus. Līdz ar to CSDD dala kopīgo atbildību Eiropas ceļu satiksmes dalībnieku priekšā. Es augstu vērtēju, ka Latvijai ir iespēja uzņemt 25 Eiropas valstu pārstāvjus ikgadējā sanāksmē, lai dalītos kopīgā pieredzē un pieņemtu vienotus lēmumus.”
Jaunākie Eiropas Savienības satiksmes negadījumu reģistra dati vēsta, ka Latvija ir pirmajā vietā bojāgājušo skaita samazināšanas ziņā.

Salīdzinājumā ar 2001. gadu sasniegts 55% samazinājums. Vidējais Eiropas Savienības rādītājs ir 35%, kas parāda būtisko uzlabojumu satiksmes drošības ziņā. Viens no iemesliem satiksmes negadījumu samazināšanā un TL aktīvās un pasīvās drošības līmeņa paaugstināšanā ir jaunāko tehnoloģiju attīstība un ieviešana transportlīdzekļu ražošanā. Tāpēc ir būtiski, lai transportlīdzekļi, kas pārvietojas pa Latvijas un Eiropas ceļiem, būtu videi draudzīgi un droši visiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Kopējo mērķu sasniegšanā un izpildē savu ieguldījumu dod arī TAAM sanāksmes, kuras dalībnieku ikdienas uzdevums ir, sadarbībā ar transportlīdzekļu izgatavotājiem, dzīvē īstenot jaunākos tehnikas sasniegumus un virzīt uz priekšu autotransporta nozares attīstību.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas