Notāri laulību šķirs lētāk nekā tiesa

No 1. februāra bezstrīdus laulības šķiršanas lietas šķirs zvērināti notāri. Ministru kabinets pieņēmis grozījumus noteikumos par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību, kā arī noteikumos par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, nosakot atlīdzību apmērus, informē Tieslietu ministrija.

Atlīdzības takse par laulības šķiršanas lietas vešanu būs 50 lati un šī takse ietver tādas darbības kā ieskatīšanās valsts informācijas sistēmās, iesnieguma par laulības šķiršanu sagatavošana notariālā akta formā un notariālā akta par laulības šķiršanu jeb laulības šķiršanas apliecības taisīšana vai laulības šķiršanas lietas izbeigšana gadījumā, ja vismaz viens no laulātajiem atsauc iesniegumu par laulības šķiršanu, par ko zvērinātam notāram ir pienākums informēt otru laulāto, kā arī notariālo aktu grāmatas pirmā un otrā izraksta izsniegšana. Papildus jāmaksā ar pievienotās vērtības nodoklis.

Pašlaik plānots, ka par laulības šķiršanu pie zvērināta notāra tiks iekasēta arī valsts nodeva par notariālā aktu taisīšanu laulības šķiršanas procesā kopumā piecu latu apmērā, ko veido 2,50 lati par laulības šķiršanas iesniegumu, ko paredzēts taisīt notariālā akta formā, un tikpat par laulības šķiršanas apliecību. Tādējādi plānots, ka kopējais samaksas apmērs, kas personai būs jāmaksā pie zvērināta notāra par laulības šķiršanu, ieskaitot pievienoto vērtības nodokli, būs 66 lati. Savukārt par laulības šķiršanu tiesā valsts nodeva joprojām ir 100 lati.

Ar Ministru kabineta veiktajiem noteikumu grozījumiem var iepazīties šeit .

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas