Nodibināta lielākā krievu jauniešu organizāciju apvienība Latvijā "LatRusMol"

Jauniešu kustība "Vienota Latvija" un biedrība "Perom" informē, ka 1. un 2. aprīlī norisinājās Latvijas krievu jauniešu organizāciju konference "Krievu jauniešu organizāciju apaļais galds". Konferencē piedalījās kopumā 20 Latvijas lielākās krievu jauniešu organizācijas un to pārstāvji.

Šajā konferencē tika lasīti ziņojumi par krievu jauniešu organizāciju lomu, kā arī par krievu kultūras, krievu valodas saglabāšanu un attīstīšanu Latvijas Republikā Konferences dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka ir vairāki aspekti, kāpēc krievu jauniešu un krievu jauniešu organizācijas Latvijā tiek diskriminētas no valsts puses un kāpēc krievu jaunieši Latvijā tiek uztverti kā svešinieki nevis kā šīs valsts iedzīvotāji.

Vienos no šādiem aspektiem ir saliedētības trūkums no pašu krievu jauniešu organizāciju puses, tāpēc šajā konferencē tika pieņemts kolektīvs lēmums dibināt lielāko krievu jauniešu organizāciju apvienību Latvijas neatkarības vēsturē. Šīs apvienības nosaukums ir "Krievu Jaunatnes Apaļais Galds "LatRusMol".

"LatRusMol" galvenie mērķi ir Latvijas krievu jaunatnes un jauniešu organizāciju tiesību aizstāvība, Latvijas krievu jaunatnes masveida konsolidācija, krievu valodas, kultūras un izglītības saglabāšana, kā arī krievu valodas kā otrās valsts valodas ieviešana Latvijā.

"Visu šo laiku krievu jauniešu un krievu jauniešu organizāciju viedoklis netika ņemts vērā. Tas ir ticis ignorēts no valdības puses. Ir pienācis laiks pierādīt pretējo! Ir pienācis laiks parādīt uz ko mēs esam spējīgi un ka visi krievi jaunieši apvienojoties, var Latvijai dot cerību un izmainīt esošo uz nabadzību vērsto sistēmu. Esmu patiesi priecīgs, ka beidzot ietekmīgākās un lielākās Latvijas krievu jauniešu organizācijas ir spējušas vienoties par kopēju sadarbību un vienotiem mērķiem", norāda "LatRusMol" valdes loceklis Andrejs Grocevs.

"LatRusMol" dibinātāji ir biedrība "Perom", jauniešu kustība "Vienota Latvija", jauniešu organizācija "Baltijskij Vitjaz".

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas