No rītdienas visos mežos noteikts ugunsnedrošais periods

Sākot ar rītdienu, 1.maiju, Valsts meža dienests nosaka ugunsnedrošo periodu visā valsts teritorijā. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma noteikšanu jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā.

Kā informē dienesta pārstāve Selva Šulce, lai tiktu samazinātas meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, no 1.maija visiem iedzīvotājiem, uzturoties mežā, ir noteikti daži aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

Uzturoties mežos un purvos aizliegts: nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus, kurināt ugunskurus, atstāt ugunskurus bez uzraudzības, dedzināt atkritumus, braukt pa mežu un purvu ārpus ceļiem ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, kā arī veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Meža izstrādātājiem dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvotas no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka viņa pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā.

Šogad ir bijis 21 meža ugunsgrēks ar kopējo uguns skarto platību 27,42 hektāri, tajā skaitā jaunaudzes 10,3 hektāru platībā. Visvairāk meža ugunsgrēku ir bijis Kurzemes pusē.

Pavasara lielākais meža ugunsgrēks bija 22.aprīlī, kad uguns tika dzēsta 13,65 hektāru platībā, tas notika 5 kilometrus aiz Pāvilostas Ventspils virzienā. No izdegušās platības meža zeme ir 11,7 hektāri - 5,1 hektārs bija jaunaudzes un 6,6 hektāri pieaudzis mežs.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas