No 1. aprīļa atjaunojas "Starta tarifs" par elektronenerģiju; "Latvenergo" paplašinājis atbalsta saņēmēju loku

1. aprīlī tiek atjaunota Starta tarifa patēriņa uzskaite mājsaimniecībām, kas par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām paredz norēķināties pēc samazinātās tarifa likmes jeb Starta tarifa. Sākot ar aprīli, AS "Latvenergo" paplašina sociālā atbalsta iespējas ar vairākām iedzīvotāju grupām, informē uzņēmumā.

Par pirmajām patērētajām 1200 kilovatstundām (kWh) privātpersonas varēs atkal norēķināties pēc Starta tarifa. Atgādinām, ka visiem mājsaimniecību patēriņa objektiem pirmajām 1200 patērētajām kWh gadā tiek piemērots Starta tarifs (populārākā tarifa T1 gadījumā – 0,0818 Ls/kWh), savukārt sākot ar 1201. kWh – Pamata tarifs (T1 gadījumā 0,1065 Ls/kWh).

Jau vairākus gadus AS "Latvenergo" īsteno plašu sociālās atbildības kampaņu, piešķirot norēķinu kartes sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem. Šogad uzņēmums, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību, ir pieņēmis lēmumu paplašināt atbalsta saņēmēju loku ar vairākām iedzīvotāju grupām.

Līdz šim atbalstu 53,70 LVL dāvanu kartes veidā savas pašvaldības sociālajā dienestā varēja saņemt:

daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam);
trūcīgās ģimenes ar bērniem;
ģimenes, kurās aug bērni invalīdi;
ģimenes ar audžubērniem vai aizbildniecībā esošiem bērniem.

No aprīļa savas pašvaldības sociālajā dienestā atbalstu 53.70 LVL elektrības dāvanu kartes veidā varēs saņemt arī:

maznodrošinātās ģimenes ar bērniem;
ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši, sākot ar 2013.gadu);
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni;
nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens;
ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Atbalsta kampaņas noteikumi paredz, ka šīs kampaņas laikā ģimene var saņemt atbalstu tikai vienu reizi, taču tās  daudzbērnu ģimenes, kas saņēmušas dāvanu karti iepriekš, pēc 2013.gada 1.aprīļa varēs to saņemt arī atkārtoti.

Apmaksa par patērēto elektroenerģiju ir jāveic reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi. Tādējādi aprīlī AS "Latvenergo" klientiem vēl ir jānorēķinās par martā (31.martu ieskaitot) patērēto elektroenerģiju atbilstoši savam fiksētajam skaitītāja rādījumam un pēc sava tarifa (Starta vai Pamata).

Ar 1.aprīli klients sāk uzskaitīt patērētās kilovatstundas no jauna, un par aprīlī patērēto  elektroenerģiju norēķinās maijā pēc Starta tarifa. Klientam nav nepieciešams papildus ziņot Latvenergo skaitītāja rādījumu 1.aprīlī, jo to automātiski aprēķinās norēķinu sistēma pēc klienta veiktā maksājuma.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas