Nevalstiskās organizācijas aicina iesaistīties Brīvprātīgo darba veikšanas likuma pilnveidē

Brīdī, kad Brīvprātīgo darba veikšanas likums vēl top, ir īstais laiks iesaistīties tā pilnveidē un paust aktīvu nostāju, sniedzot priekšlikumus, lai kopīgas līdzdalības rezultātā tiktu pieņemts tāds likums, kas veicinātu nozares attīstību, atklāj biedrības ''Brīvprātīgais.lv'' pieredzes apmaiņas platformu moderatore Inese Priedīte.

Tāpēc biedrība ''brīvprātīgais.lv'' aicina Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju pārstāvjus, brīvprātīgo darba organizatorus un citus interesentus uz semināru – darbnīcu "Brīvprātīgo darba robežas Latvijā. Komentāri un
ieteikumi likuma pilnveidei.''

Semināra dienas kārtībā informācija par Brīvprātīgo darba veikšanas likumprojekta izstrādes gaitu, šī brīža faktu un situācijas konstatācija, brīvprātīgā darba aktuālo tendenču un
izaicinājumu apskats, praktiska darbošanās, modelējot, kā likumā plānotais ietekmēs situāciju brīvprātīgo darba jomā un kā projektā plānoto ieviest dzīvē un reālajā darbā. Tāpat sniegsim
ieskatu un dalīsimies zināšanās citu valstu pieredzi brīvprātīgo darba tiesiskā regulējuma jautājumos, kā arī rosināsim ideju un labās prakses piemēru apmaiņu starp organizācijām un
veidosim savstarpēja atbalsta tīklu.

Ar semināra laikā apkopotajiem viedokļiem, komentāriem un priekšlikumiem tiks iepazīstināti likumprojekta autori un lēmuma pieņēmēji.

Seminārs notiks 22. februārī no pilksten 13 līdz 17 Liepājas pilsētas domes zālē, Rožu ielā 6, Liepājā.

Pieteikšanās līdz 20. februārim, aizpildot anketu.

Seminārs tiek rīkots ''brīvprātīgais.lv'' īstenotā projekta ''NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā'' ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt NVO kapacitāti Latvijas reģionos, tajā skaitā Kurzemes reģionā, lai tās spētu aktīvi un kvalitatīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesos brīvprātīgā darba jomā.

Šis ir pirmais no trīs semināru cikla, lai veidotu brīvprātīgo darba organizēšanā un īstenošanā iesaistīto organizāciju pieredzes apmaiņas platformu Kurzemes reģionā. Vairāk par projektu lasīt šeit.
92,07 procentus no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas