Nepareiza cīņa ar "dīvāna zemniekiem" rada draudus biškopjiem 6

Šodien, 29. janvārī, Latvijas Biškopības biedrība (LBB) nosūtīja vēstuli Zemkopības ministrei Laimdotai Straujumai ar lūgumu skaidri un saprotami notiekt jēdzienu “dīvāna zemnieks” un noteikt jaunus kritērijus “dīvāna zemnieku” ierobežošanai, lai nepamatoti neciestu biškopji un citi vienkāršie lauku iedzīvotāji no nelielām lauku saimniecībām ar maziem ražošanas apjomiem.

Zemkopības ministrija (ZM) rīkojās ļoti pareizi nosakot atbalstu par bišu saimēm, taču plānotie un pastāvošie ierobežojumi mazāk labvēlīgā platību maksājuma (MLA) un vienotā platību maksājuma (VPM) atbalstam samazina ražotāju ienākumus un nav attīstību veicinoši.

Visi līdz šim likumdošnā notiektie ierobežojumi visvairāk ietekmēja nelielās lauku saimniecības ar maziem ražošanas apjomiem un šajā kategorijā visbiežāk ir biškopji, savukārt īstie “dīvāna zemnieki” atrada risinājumus kā apiet likumdošanā notiektos ierobežojumus. Lai saudzētu nelielās saimniecības un neradītu draudus biškopjiem LBB iesaka ZM noteikto liellopu vienību/ha kritēriju VPM un MLA nepiemērot mazām saimniecībām ar platību līdz 50 ha.

Lauksaimnieku organizācijas pašlaik neatlaidīgi cīnās, lai Latvijas zemnieki saņemtu godīgus, ar citām Eiropas Savienības valstīm līdzvērtīgus tiešos maksājumus 2014.-2020. gadam. Tomēr panākot labvēlīgu rezultātu ieguvēji būs ne tikai lauksaimnieki, kas ražo, bet arī tā saucamie „dīvāna zemnieki”, kuriem pieder daži simti līdz pat 900 ha lielas saimniecības, kuri  veicina sliktu saimniekošanu, imitē ražošanu, iegādājas un tur lauksaimniecības dzīvniekus, tikai tāpēc, lai saņemtu pēc iespējas lielākas subsīdijas no platību maksājumiem. Daži nopērk 1 govi uz 5 ha, daži imitē graudaugu audzēšanu, bet bieži tiek iegādātas arī bišu saimes. Jāveršas ir pret šiem lielajiem “dīvāna zemniekiem” nevis nelielām lauku saimniecībām, kur saimnieko vienkāršie lauku iedzīvotāji, tai skatā biškopji.

Armands Krauze, LBB valdes priekšsēdētājs: “Ir jābiedz šī bezjēdzīgā cīņa ar mistisko melno bruņinieku - dīvāna zemnieku, skaidri jādefinē, kas ir dīvāna zemnieks un jānosaka efektīvi pasākumi to ierobežošanai tā, lai neciestu biškopji un mazās lauku saimniecības. Jo īpaši sliktā situācijā ir profesionālie biškopji, kuriem nav citu ienākumu avotu kā tikai biškopība. Ja LBB iesniegtā prasība netiks ņemta vērā, tad nepārdomāta platību maksājumu sasaistīšana ar liellopu vienībām var radīt krīzi nozarē un veicināt jau tāpat notiekošo lauku iztukšošanos kā arī apdraudēt citas lauksaimniecības nozares.”

Ieva Zēģele
Latvijas Biškopības biedrība

Pievieno komentāru

Komentāri 6

magone

Pilnīgi piekrītu,ka subsīdijas ir jādod tikai aktīvi ražojošām saimniecībām,skatoties kādi ir ieņēmumi no hektāra,un ar ko katrs nodarbojas.

pirms 7 gadiem, 2013.01.30 12:08

žanis-edgem

Es arī neesmu bitenieks, bet tomēr viņiem ir citādāks modelis. Cik zinu viņiem ir tā saucamā ''kritiskā masa'', kad nav izdevīgi vairs palielināt stropu skaitu vienā punktā, lai arī kaut vai apkārt 360 grādos ir nektāraugi, tad vienalga bitēm jālido tālu. Bites, ja pareizi atceros, lido vairākus 10km no stropa, tātad saliekot kopā tevis teikto ar to kā ir, sanāk, ka vienam īpašniekam ir vairāki stopu koloniiju''satelīti'', pa visu rajonu, zinot bišu fizioloģiju, kad praktiski viņas atzīst tikai vienu saimnieku (kas apkopj), vienam cilvēkam šādas daudz un lielas grupas nebūtu iespējams apkopt. Laikam jau medus nekad nebūs ''masveida'' produkts. Bet par pārējo tev piekrītu.

pirms 7 gadiem, 2013.01.30 09:00

eqde

Eiropas savienības maksājumi ir domāti ražošanai nevis pabalstiem! Ja gribat maksāt pabalstus tad nodaliet tos no platību maksājiumiem! Slieksnim jābūt sākot no 20 hektāriem un jāstrādā efektīvi! Kas Jums biteniekiem liedz izveidot (iesēt) ražīgus nektāra laukus? Tad nevajdzēs bišu stropus stiept kilometriem tālu un klaigāt ka ražojošie lauksaimnieki ir visu izmiglojuši un bites gājušas bojā rapšu laukos! Es nēesmu pret biteniekiem- pats migloju rapsi naktī un skatos ko migloju! ESMU PAR RAŽOJOŠIEM BITENIEKIEM!

pirms 7 gadiem, 2013.01.30 08:49

lauķis

Es teikt, ka Straujuma naido lauku iedzīvotājus savā starpā.

pirms 7 gadiem, 2013.01.29 21:32

žanis

No vienas puses tā jau tas ir, bet..... no otras, mazajām, kas ražo maz- nav nākotnes, tās tikai turās uz subsīdiju naudas, un arī tikai rada iespaidu, ka intensīvi rosās... Te gan es domāju, ka biteniekus vajadzētu kaut kā atdalīt no citiem, tiem saprotams pat pēc defenīcijas nav jāapsaimnieko n-tie hektāri zemes, jo tas nav nepieciešams ražošanai. Tomēr tradicionālām kultūrām ar pāris ha nav nākotnes.

pirms 7 gadiem, 2013.01.29 19:48

Latvijas ziņas