Nākamajā mācību gadā vidusskolēniem eksāmeni svešvalodās varētu notikt martā

2013./2014.mācību gadā 12.klašu beidzējiem centralizētie eksāmeni svešvalodās varētu notikt pavasara brīvlaikā martā, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais noteikumu projekts "Par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā", ko skatīs 2.maija valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem nākamajā mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem un valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi. Tāpat arī noteikumu projekts nosaka valsts pārbaudes darbu norises laikus izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos.

IZM norāda, - lai samazinātu izglītojamo slodzi valsts pārbaudījumu laikā maija beigās un jūnijā, paredzēts noteikt visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi 2014.gada martā un 3.klases diagnosticējošā darba ar kombinētu mācību saturu - 2014.gada februārī.

Saskaņā ar noteikumu projektu angļu valodas eksāmena rakstu daļa notiks 17.martā, bet mutiskā daļa notiks 17., 18. un 19.martā. Krievu valodā eksāmena rakstiskā daļa notiks 20.martā, bet mutiskā daļa - 20. un 21.martā. Vācu valodā pārbaudījuma rakstiskā daļa būs 19.martā, bet mutvārdu daļa - 19. un 20.martā. Savukārt franču valodā eksāmenu gan rakstiski, gan mutiski varēs kārtot 21.martā.

Tā kā svešvalodu eksāmenu norisei nepieciešamas vairākas dienas un tajos piedalās liels pedagogu skaits, tad to norise ieplānota laikā, kas pārējiem izglītojamiem ir pavasara brīvdienas, lai netiktu traucēts pārējo izglītojamo mācību process. Tikmēr 12.klases skolēniem pavasara brīvlaiks ir noteikts pēc svešvalodu eksāmenu norises - no 2014.gada 24.marta līdz 28.martam.

Lai personai būtu iespējams savlaicīgi iesniegt izglītības dokumentus kādā no ārvalsts augstskolām, ir nepieciešams pēc iespējas paātrināt sertifikātu izsniegšanas termiņu. Svešvalodu eksāmenu norise 2014.gada martā dod iespēju izglītojamo svešvalodu eksāmenu darbu vērtēšanu sākt līdz ar mācību gada beigām un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegt vairākas dienas ātrāk nekā iepriekšējā mācību gadā. 2013./2014.mācību gadā vispārējās vidējās izglītības sertifikātus paredzēts izsniegt 2014.gada 30.jūnijā, skaidro ministrija.

Latviešu valodas eksāmens notiks 2014.gada 19.maijā, bet matemātikas - 23.maijā. Izvēles priekšmetos eksāmenu kārtošana sāksies 27.maijā tiem vidusskolēniem, kuri izvēlējušies eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē. Bioloģijas eksāmens notiks 29.maijā, ķīmijas eksāmens notiks 3.jūnijā, bet fizikā - 5.jūnijā.

Noteikumu projektā arī minēti datumi, kad eksāmenus varēs kārtot tie vidusskolēni, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ to nevarēs izdarīt noteiktajos datumos. Piemēram, pirmajā svešvalodā atkārtotais eksāmens paredzēts nākamā 12.jūnijā, latviešu valodā - 13.jūnijā, matemātikā - 16.jūnijā.

Tikmēr pārbaudes darbi pamatizglītības ieguvei devītās klases skolēniem sāksies nākamā gada 21.maijā, kad notiks latviešu valodas eksāmena rakstiskā daļa. Šajā dienā un 22.maijā notiks arī latviešu valodas eksāmena mutvārdu daļa. Svešvalodā pēc izglītojamā izvēles eksāmens notiks 28.maijā un 29.maijā, bet matemātikā - 6.jūnijā. Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē būs jākārto 10.jūnijā.

Skolēniem, kuri nākamā gada pavasarī pabeigs 6.klasi, diagnosticējošais darbs matemātikā būs jākārto 13.maijā, bet latviešu valodā rakstiskā daļa paredzēta 7.maijā, savukārt mutvārdu daļu 6.klases skolēni varēs sākt kārtot jau no 6.janvāra. Dabaszinībās diagnosticējošais darbs notiks 20.maijā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas