Nacionālais integrācijas centrs Kurzemē uzsāk starpkultūru komunikācijas apmācības

Sabiedrības integrācijas fonds, īstenojot projektu „Nacionālais integrācijas centrs”(NIC), laikā no 11.novembra līdz 26.novembrim Zemgalē un Kurzemē uzsāk vairāku dienu starpkultūru komunikācijas apmācības darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Tās paredzētas valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kā arī NVO pārstāvjiem, lai uzlabotu viņu zināšanas par integrācijas politiku un procesiem, un stiprinātu Latvijas dažādu jomu speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru komunikācijas prasmes.

Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta vadītāja Aija Bauere: „Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, arvien vairāk aktualizējas nepieciešamība izkopt mūsu valsts cilvēku starpkultūru komunikācijas iemaņas, lai viņi kompetentāk un sekmīgāk varētu sniegt pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem. Valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju speciālisti – robežsargi, muitnieki, policisti, mediķi, pedagogi, sociālie darbinieki, nevalstisko organizāciju aktīvisti u.tml. publisko pakalpojumu sniegšanas sektorā strādājošie parasti ir pirmie, kas sastopas ar mūsu valstī iebraukušajiem citu valstu pilsoņiem. Viņiem ir nepieciešamas konkrētas zināšanas par šo cilvēku tiesībām, pienākumiem, veidiem kā komunicēt un sniegt vajadzīgo profesionālo atbalstu.”

Apmācību programmas „Starpkultūru komunikācija” mērķis ir veicināt dalībnieku izpratni, profesionālo refleksiju un profesionālo pieeju darbā ar kultūras ziņā atšķirīgiem cilvēkiem. Apmācāmie saņems teorētiskās un praktiskās informācijas bāzi par trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā, atklās kultūras un kultūrdaudzveidības tēmu, aplūkos dažādības pieredzes jautājumus, līdzdarbosies treniņā, kas palīdz veidot personiskās kompetences attīstīšanu saskarsmē un komunikācijā ar trešo valstu valstspiederīgajiem, laužot stereotipus un mazinot aizspriedumus, kā arī apgūs rīcības modeļus sadarbībai un profesionālam darbam ar klientiem.

Pēc šīm apmācībām vismaz 40 valsts, pašvaldību iestāžu un NVO pārstāvjiem, tiks pilnveidotas zināšanas starpkultūru komunikācijas jautājumos darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kas nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu trešo valstu pilsoņiem viņiem svarīgos jautājumos un veicinās minēto darbinieku kompetences.

Nākamais apmācību kursa cikls notiks Latgalē, Vidzemē un Rīgā 2014.gada sākumā, kad varēs izglītoties vēl teju 60 speciālisti. Kā norāda pieaicinātie apmācību eksperti – dažādība sniedz prieku, nereti ikdienā par daudzām lietām un situācijām pat neaizdomājamies, bet īpaši ir jāakcentē cieņa pret cilvēku, nešķirojot cilvēkus. Pašpietiekama personība nekad nedomās, ka visiem citiem ir jādomā tā, kā domā viņš. Izkopjot cilvēkos personiskās kompetences, bieži vairojās arī viņu profesionalitāte.

Iveta Bērziņa-Bebriša,
Projekta „Nacionālais integrācijas centrs”
sabiedrisko attiecību eksperte

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas