Mērķdotāciju pašvaldībām teritorijas plānojumu izstrādei izmaksās līdz 2014. gada beigām

Valdība otrdien nolēma pagarināt termiņu piešķirto mērķdotāciju izmaksāšanai vietējām pašvaldībām teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei, bet ne ilgāk kā līdz 2014. gada 31. decembrim.

To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātie grozījumi teritorijas attīstības plānošanas likumā.

Atbilstoši valdības noteikumiem par kārtību, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei, mērķdotācijas apguves termiņš ir 24 mēneši.

2012.gada budžetā noteiktais mērķdotācijas apmērs ir trīs reizes mazāks par nepieciešamo, bet 2013. un 2014.gadā budžeta programmā "Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai" šim mērķim ir paredzēts atbilstošs finansējums, tāpēc likumprojekts reglamentē ilgāku attiecīgo valdības noteikumu piemērošanas laiku, paskaidroja ministrijā.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas