Mediķiem piedāvā apmaksātas pieredzes apmaiņas iespējas Eiropas Savienībā

Veselības aprūpē iesaistītajām personām ir iespējas pieteikties kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumiem jebkurā Eiropas Savienības valstī. Savukārt veselības aprūpes iestādes var aicināt ārvalstu speciālistus pieredzes apmaiņā uz Latviju. Ceļa un uzturēšanās izdevumus, bet ne vairāk kā septiņām dienām, apmaksā Eiropas sociālais fonds sadarbībā ar Veselības ministriju

Pieredzes apmaiņas aktivitātei var pieteikties jebkura Latvijas veselības aprūpē iesaistīta persona. Fiziskās personas (ārsti, medicīnas māsas u.c.) var pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam uz citu Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti, savukārt juridiskās personas (slimnīcas, veselības aprūpes centri, profesionālās asociācijas u.c.) var pieteikt ārvalstu ekspertu pieredzes apmaiņas aktivitātes realizēšanai Latvijā (ārvalstu eksperta piesaiste apmācību īstenošanai Latvijā). Ārvalstu eksperts var būt no jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

Pieteikšanās un iesnieguma anketa projekta mājaslapā www.talakizglitiba.lv .

Pieredzes apmaiņas pretendentam no projekta līdzekļiem tiks segti ceļa izdevumi līdz pieredzes apmaiņas norises vietai un atpakaļ, kā arī viesnīcas izdevumi par dzīvošanu pieredzes apmaiņas norises laikā līdz pat 7 dienām.

Ārvalstu ekspertam no projekta līdzekļiem tiks segti ceļa izdevumi no jebkuras Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsts līdz Latvijai un atpakaļ, kā arī viesnīcas izdevumi par dzīvošanu pieredzes apmaiņas norises laikā līdz pat 7 dienām.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas