Māzdārziņu sēklaudzētājus liks mierā

Turpmāk šķirņu kolekcionāru darbība vairs netiks regulēta. To paredz EK pieņemtais regulas projekts, kas vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentam. Zemkopības ministrijas (ZM) Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece Marija Smirnova skaidro, ka jaunās regulas projekts pilnveido un aizstāj 12 direktīvas par sēklu un pavairojamā materiāla ražošanu un tirdzniecību.

Regulas projekts paplašina sēklu patērētāja iespējas sēklu izvēlē, tai pat laikā nodrošina, ka komerciālā augu reproduktīvā materiāla šķirnes ir atšķirīgas, viendabīgas un stabilas, skaidro M. Smirnova. Regulas projektā paredzēta vispārējā šķirņu reģistrācijas kārtība, bet tradicionālām šķirnēm ir samazinātas prasības salīdzinājumā ar pašreiz pastāvošajām normām. Tāpat paredzēts samazināt šķirnes reģistrācijas izmaksas, piešķirot operatoriem jeb selekcionāriem plašākās iespējas piedalīties šķirnes novērtēšanā. Pēc ZM pamatojuma šķirņu kolekcionāru darbība jeb tā saucamā apmaiņa ar sēklām ir izņemta no regulas sfēras un tas nozīmē, ka šī joma vairs netiks regulēta.

Projektā ir paredzētas atkāpes augu reproduktīvajam materiālam, kas pielāgots vietējiem apstākļiem, svarīgs ģenētiskās daudzveidības uzturēšanai un pieejams tirgū nelielos daudzumos, stāsta M. Smirnova. Šis materiāls tiek definēts kā tirgus nišas augu reproduktīvo materiālu un šīs šķirnes ir atbrīvotas no prasībām par šķirņu reģistrāciju. Tiesa, ir paredzēts, ka ar Eiropas Komisijas attiecīgo regulējumu būs prasības par materiāla saiņošanu, marķēšanu un izsekojamību. Šī atkāpe attieksies, piemēram, uz lauksaimniekiem-selekcionāriem, dārzniekiem-selekcionāriem. Der atgādināt sabiedrībā pērn plaši izskanējušo gadījumu, kad dārzniecības Neslinko vadītājai Elgai Bražūnei Valsts Augu aizsardzības dienests (VAAD) sastādīja administratīvo protokolu par sēklu tirdzniecības pārkāpumiem. Problēma radās pēc tam, kad VAAD ieradās kluba Tomāts rīkotajā pasākumā, kur konstatēja sēklu tirdzniecību. Vēlāk ZM izstrādāja noteikumu projektu, kas ļaus dārzkopjiem entuziastiem tirgot sēklas nelielos apjomos. Jāatgādina, ka Latvijā ir ļoti daudz mazdārziņu, un dārzkopji entuziasti veido savas šķirņu kolekcijas, popularizē tās un vēlas audzēt savam patēriņam.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas