Maternitātes un paternitātes pabalstus plānots saglabāt samazinātā apmērā

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", kas paredz saglabāt maternitātes un paternitātes pabalstus samazinātā - 80 procentu - apmērā arī pēc krīzes beigām.

Likumprojekts paredz, ka arī pēc 2012. gada 31. decembra maternitātes un paternitātes pabalstu piešķirs 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Šāds pabalstu apmērs pat mazliet pārsniedz tos darba ienākumus, kurus cilvēks saņēma pēc nodokļu nomaksas, norāda Labklājības ministrija.

Vienlaikus paredzēts, ka tiesības uz vecāku pabalstu saglabāsies arī gadījumos, kad darba devējs cilvēkam bērna kopšanas atvaļinājuma un vecāku pabalsta saņemšanas laikā  būs izmaksājis piemaksas, prēmijas, pabalstus un cita veida atlīdzību, kas saistīta ar pirms atvaļinājuma veikto darbu.

Plānots, ka likumprojekts nodrošinās vienlīdzīgu attieksmi pret visiem cilvēkiem, kuriem bērna kopšanas dēļ ir nepieciešams izmantot atvaļinājumu. Tas nozīmē, ka periodā, par kuru aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta apmēra noteikšanai, paredzēts neieskaitīt arī atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas dienas (piešķirts bērna kopšanai) un atvaļinājuma dienas bērna tēvam. Šobrīd neieskaita bērna kopšanas atvaļinājuma, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, kā arī pārejošas darbnespējas dienas.

Saskaņā ar likumu "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam", līdz 2012.gada 31.decembrim maternitātes un paternitātes pabalstu piešķir 80% apmērā no cilvēka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas