Maksimālais valsts un pašvaldības atbalsts - 130 lati - izvēlēts, lai bērnudārzos neceltu cenas

Valsts un pašvaldības kopējais atbalsts vienam bērnam par mācīšanos privātā izglītības iestādē - 130 lati - izvēlēts, lai bērnudārzos netiktu paaugstinātas cenas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Linda Tilta skaidro, ka atbalsta griesti ir noteikti 130 latu apmērā, jo tie ir aptuveni 75% no vidējās cenas par bērnu privātajā bērnudārzā Rīgā, un šādi atbalsta griesti noteikti, lai neveicinātu cenu kāpumu privātajos dārziņos.

Lai gan šī summa ir noteikta Ministru kabineta noteikumos, kas 14.martā tika izsludināti valsts sekretāru sanāksmē, ministrija ir gatava diskusijām par šo summu.

VARAM izstrādātajos noteikumos ir paredzēts, ka šis valsts atbalsts neattiecas uz bērna ēdināšanas izmaksām. Kā norādīja Tilta, valsts atbalsts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai nav paredzēts, jo arī pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vecākiem ir jāmaksā par bērna ēdināšanu.

Patlaban Izglītības un zinātnes ministrija arī esot izveidojusi darba grupu, kurā plānots noteikt konkrētu pakalpojumu apjomu un arī cenu, ko pašvaldībām būs jāapmaksā privātajam pakalpojuma sniedzējam, ja tās nespēs nodrošināt bērniem vietas pašvaldības bērnudārzos. Plānots, ka šī jaunā kārtība stāties spēkā no 2014.gada 1.janvāra.

Jau ziņots, ka VARAM izstrādātie noteikumi par kārtību, kādā tiek aprēķināts un sadalīts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērna sagatavošanas pamatizglītības ieguves sākšanai, ja bērns saņem šo pakalpojumu privātā izglītības iestādē. Uz pabalstu līdz 100 latiem mēnesī varēs pretendēt tie bērni, kas pirmsskolas izglītību apgūst Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās privātās izglītības iestādēs, kuras īsteno licencētas vispārējās vai speciālās pirmsskolas izglītības programmas, un vienlaicīgi ir reģistrēti rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Noteikumos paredzēts, ka valsts atbalsta apmērs vienam izglītojamam ir līdz 100 latiem mēnesī. Taču vienlaicīgi ir noteikts, ka valsts atbalsta apmērs vienam bērnam nedrīkst pārsniegt finansējumu, kādu privātajai pirmsskolas izglītības iestādei līdzfinansē pašvaldība. Līdz ar to kopējais valsts atbalsta un pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam bērnam nepārsniegs 130 latus mēnesī.

Gadījumos, ja samaksa par pirmsskolas izglītības apguvi privātajā dārziņā ar pašvaldības sniegto līdzfinansējumu ir zemāka par 130 latiem, valsts atbalstu piešķirs atbilstoši starpībai, kas noteikta līgumā starp privāto bērnudārzu un bērna likumīgo pārstāvi, un pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.

Ir arī noteikti izņēmumi saistībā ar finansējuma apjomu, proti, valsts atbalsta līdzekļi nav paredzēti izglītojamā ēdināšanas izdevumu segšanai, kā arī finansējumu nepiešķirs par dienām, kad bērns neattaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējis dārziņu, - šajā gadījumā atbalstu aprēķinās proporcionāli apmeklēto dienu skaitam.

Kad šī kārtība stāsies spēkā, pašvaldībām no sava budžeta būs jāpiemaksā tikai tā starpība, kas veidosies starp valsts atbalstu - 100 latiem un atbalsta griestiem - 130 latiem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas