Mājputnu īpašniekiem būs pienākums ziņot par izmaiņām mājputnu uzvedībā 1

Mājputnu īpašniekiem būs pienākums ziņot par izmaiņām mājputnu uzvedībā, lai savlaicīgi varētu atklāt to iespējamu saslimšanu ar putnu gripas vīrusu, paredz ceturtdien starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Mājputnu īpašniekiem Latvijā būs pienākums ziņot par barības un ūdens patēriņa samazināšanos par vairāk nekā 20%, par dējības samazināšanos par vairāk nekā 5%, ja tā novērojama ilgāk par divām dienām, kā arī tad, ja mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu mirstība nedēļas laikā pārsniedz 3%. Tāpat būs jāziņo, ja mājputniem vai citiem nebrīvē turētiem putniem parādās jebkuras klīniskās pazīmes vai pēc nāves konstatēti audu bojājumi, kas rada aizdomas par saslimšanu ar putnu gripu, ziņo LETA.

Ministru kabineta noteikumu grozījumi arī paredz iespēju Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) noteikt periodu, kurā mājputnu turētājiem ir jāievēro konkrēti pasākumi, lai mazinātu augsti patogēnā putnu gripas vīrusa pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem.

Sagatavotie grozījumi putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā ievieš Eiropas Komisijas 2018.gada 10.augusta lēmumā noteiktās prasības, ka ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu putnkopju un citu putnkopības nozarē iesaistīto personu informētību par augsti patogēnās putnu gripas izplatības draudiem un pasākumiem novietņu pasargāšanai no augsti patogēnās putnu gripas vīrusa ievazāšanas.

Zemkopības ministrija (ZM) tās tīmekļvietnē ir izveidojusi atsevišķu putnu gripas jautājumiem paredzētu sadaļu, kurā ir publicēta svarīgākā informācija par normatīviem, kas nosaka putnu gripas uzraudzības un apkarošanas kārtību, kā arī biodrošības prasības novietnēm, kurās tur putnus. Tāpat šajā sadaļā ir publicēta aktuālā informācija par putnu gripas epizootisko situāciju ES un pasaulē.
Mainoties epizootiskajai situācijai Latvijā, šajā sadaļā paredzēts publicēt aktuālo informāciju par putnu gripas izplatību un PVD izdotajiem rīkojumiem, kas skars putnu īpašniekus un turētājus, kā arī citus putnkopības nozarē iesaistītos. ZM izveidotajā sadaļā ir pieejama arī saite uz PVD tīmekļvietni ar svarīgu aktuālo informāciju par putnu gripu.

Grozījumi putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā vēl jāskata valdībā.

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība, kas putniem rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās. Slimība nav bīstama cilvēkiem, taču, tā kā tā ir ļoti lipīga un letāla putniem, ja saimniecībā konstatēta putnu gripa, lai nepieļautu tās tālāku izplatīšanos un izvazāšanu no saimniecības, nekavējoties jālikvidē visi saimniecībā esošie putni, jāveic putnu novietnes tīrīšana un dezinfekcija, kā arī jānosaka karantīnas zona desmit kilometru rādiusā ap putnu gripas skarto saimniecību.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Latvijas ziņas