LPS: Pašreizējā publisko iepirkumu sistēma rada labu augsni negodprātīgiem nolūkiem

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) uzskata, ka pašreizējā publisko iepirkumu sistēma ir pārāk sarežģīta un birokrātiska un tā ir būtiski jāmaina, informē LPS padomniece Ilze Mutjanko.

LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis norāda, ka pašreizējā publisko iepirkumu sistēma rada labu augsni negodprātīgu nolūku īstenošanai. Šādu viedokli viņš paudis šodien pēc iepazīšanās ar Valsts kancelejas ekspertu izstrādātajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā. "Pašreizējā publisko iepirkumu sistēma ir problemātiska, un risinājums jārod steidzami! Tādēļ ļoti atzinīgi vērtējam izstrādātos grozījumus, kas paredz risināt svarīgas un ikdienas praksē biežāk sastopamās absurdās nianses. Ceram, ka darba grupā izstrādātie grozījumi gūs atbalstu Saeimā, un šobrīd citu iespēju nepieļaujam," sacījis Jaunsleinis.

LETA jau ziņoja, ka grozījumi likumā paredz nodrošināt efektīvāku un caurredzamāku iepirkumu procesu, kā arī novērst birokrātiskus šķēršļus plaši kritizētajā likumā. Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks un darba grupas vadītājs Ivars Mēkons skaidro, ka darba grupa apzināja aktuālākos problēmjautājumus pašreizējā publisko iepirkumu praksē, piemēram, nepieciešamību vienkāršot procedūras, veicināt atklātību, mazināt birokrātiju un negodprātīgas rīcības iespējamību.

Tāpat tika risināti jautājumi par elektronisko iespēju izmantošanu, izņēmuma gadījumu piemērošanu, konkursu dialogu attiecināšanu arī ārpus publiskās privātās partnerības projektiem, kā arī rīcību gadījumos, kad tikai viens kandidāts atbilst iepirkumu dokumentu prasībām. Viņš arī norāda, ka līdz šim bieži izskanējusi asa kritika gan no uzņēmēju puses, gan no nevalstisko organizāciju puses par publiskā iepirkuma procesu, kas kopumā rada pamatotas bažas par esošā publisko iepirkumu sistēmas regulējuma spēju nodrošināt valsts interesēm atbilstošu risinājumu, tostarp lietderīgu valsts finanšu resursu izlietošanu, atklātību un iepirkuma procesa caurskatāmību, kā arī godīgas konkurences nodrošināšanu uzņēmējiem.

Darba grupa rosina atklātā konkursā ļaut slēgt līgumu ar vienīgo kandidātu, nevis izbeigt konkursu, taču vienlaikus izvirzot prasību pasūtītājam pamatot, ka visiem bija pieejamas vienādas iespējas. Kā skaidro darba grupa, tā kā iepirkuma procesa mērķis ir radīt vienlīdzīgu iespēju visiem pretendentiem, apstāklis, ka šādu iespēju izmantojis tikai viens tirgus dalībnieks, vēl nav pamats izbeigt iepirkumu atklāta konkursa gadījumā. Pasūtītājam šajā gadījumā būs jāsagatavo un jāietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojums tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja pasūtītājs to nevarēs pamatot, iepirkuma procedūra būs jāpārtrauc. Iepirkuma procedūra būs jāpārtrauc, ja viens kandidāts atbildīs atlases prasībām slēgtā konkursā.

Ņemot vērā ekonomikas izaugsmes tendences, darba grupa arī rosina vienkāršoto iepirkuma procedūru - ļaut izmantot iepirkumiem līdz 30 000 latu iepriekšējo 20 000 latu vietā. Saskaņā ar ierosinātajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likuma regulētās procedūras varētu nepiemērot attiecībā uz piegādes vai pakalpojumu līgumiem, kas ir zem šī sliekšņa. Kā valsts līdzekļu lietderīgas izmantošanas un godīgas konkurences uzraudzības līdzeklis tiek piedāvāts pienākums pasūtītājam pašam publicēt noslēgtos iepirkuma līgumus un tā grozījumus savā interneta mājaslapā, tādā veidā radot iespēju gūt sistēmisku skatījumu uz pasūtītāja veiktajiem visiem šāda veida iepirkumiem. Piedāvātie grozījumi paredz, ka šī informācija jāpublicē ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi, un ir pieejama vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas. Lai atvieglotu izziņu iesniegšanas procedūru, tiek rosināts ieviest vienas pieturas aģentūras principu attiecībā uz Uzņēmumu reģistra, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta izziņām, uzdodot attiecīgo informāciju pieprasīt pasūtītājam, nevis pretendentam, savukārt cilvēkresursu un laika ekonomijas nolūkā ļaut visus pretendenta iesniedzamos dokumentu apliecinājumus un tulkojumus apliecināt visus kopā, nevis katru atsevišķi.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas