LPS iebildumi pret ieceri atļaut Valsts policijai dot saistošos norādījumus pašvaldības policijai

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) iebilst pret Iekšlietu ministrijas ieceri dot tiesības Valsts policijai dot saistošos norādījumus pašvaldību policijai.

Izvērtējot Iekšlietu ministrijas sagatavoto ziņojumu par republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju darba organizāciju un sadarbības ar Valsts policijas pilnveidošanu, LPS norāda, ka neatbalsta ierosinājumu likumā noteikt, ka viena institūcija - Valsts policija - var dot saistošus norādījumus citai - pašvaldību policijai. Pēc savienības domām, šādas prakses rezultātā būtiski pieaugtu arī interešu konflikta riski, jo ir iespējama tiesību izmantošana ļaunprātīgi, kā arī nepamatoti var tikt izmantoti pašvaldību policiju resursi.

Pašvaldības policijas iestāžu sistēmas attīstību negatīvi varētu iespaidot arī lēmums dot tiesības pašvaldībām piešķirt budžeta līdzekļus Valsts policijai sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. LPS uzskata, ka nav saprotams, kā šis priekšlikums veicinās Valsts policijas un pašvaldību policiju sadarbību. Kritizēta arī iecere par atsevišķu noteikumu izstrādi, kurā būtu noteikta Valsts policijas un pašvaldības policijas sadarbības kārtība.

LPS atsaucas uz vairāku pašvaldību policiju vadību, Valsts policija vai tās reģionālie iecirkņi nereti ar konkrētu pašvaldības policiju noslēdz sadarbības plānu, kurā vienojas par iespējamo sadarbību. Šāds plāns ir pietiekams, jo nav iespējams paredzēt visas situācijas, kurās būtu iespējama sadarbība. "Atsevišķi Ministru kabineta noteikumi, kuros viss būtu uzskaitīts, tikai ierobežos sadarbības iespējas un nekāda veselīga iniciatīva operatīvās situācijas uzlabošanai un cīņai pret likumpārkāpējiem nebūtu iespējama," teikts atzinumā Iekšlietu ministrijai.

Tāpat LPS neesot saprotama ziņojumā izklāstītā iecere par pašvaldības policijas darbinieku demilitarizēšanu un atbruņošanu, vienlaicīgi saglabājot policijai tādas funkcijas kā sabiedriskās kārtības uzturēšana, noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu profilakse. LPS atgādina, ka saskaņā ar likumu policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesība un brīvības.

Likumā arī noteiktas situācijas, kad policijas darbiniekam ir tiesības lietot šaujamieroci, līdz ar to pašvaldības policijas atbruņošanai nav juridiska pamata, uzsver LPS.

Vēstules noslēgumā LPS norāda, ka ministrijas sagatavotais ziņojums ir vispārināts informācijas apkopojums, kā arī vispārināts uzskaitījums par Valsts policiju, pašvaldību policijas kopīgajiem un atšķirīgajiem pienākumiem, bet tajā nav slēdziena un uz teritoriju attiecināma vērtējuma.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas