Lipmans nav deklarējis akcijas teju 2 miljonu latu apmērā

AS Liepājas metalurgs (LM) akcionārs Kirovs Lipmans savā amatpersonu deklarācijā nav norādījis 1 9505 50 latu vērtas LM akcijas, liecina VID mājaslapā pieejamā informācija.

2012.gada 3.martā  K.Lipmans Rīgas apgabaltiesā cēla prasību pret LM akcionāru Sergeju Zahariju par īpašuma tiesību atzīšanu uz 1 9505 50 LM emitētām akcijām un to atdošanu.

Prasības pieteikumā K.Lipmans norāda, ka 2003. gadā kļuvis par 4 9505 53 LM emitēto akciju īpašnieku, bet 2003.gada 24.septembrī daļu no akcijām 1 9505 50 apmērā uz fiduciāra (uzticības) darījuma pamata uz laiku esot nodevis S.Zaharijam.

K.Lipmans norāda, ka uzticības darījums esot ticis noslēgts uz mutvārdu vienošanās pamata un kā atbilstoši vienošanās K.Lipmans neesot nodevis šīs akcijas īpašumā, tādēļ līdz pat šim brīdim ir šo 1 9505 50 akciju īpašnieks.

Kā izriet no K.Lipmana iesniegtā prasības pieteikuma, tad 1 9505 50 akciju vērtība ir vismaz 1 9505 50 latu apmērā.

Saskaņā ar publiski pieejamo LR Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju, K.Lipmans 2001.gadā tika ievēlēts Liepājas pilsētas domē par deputātu, savukārt, kopš 2006.gada -2012.gada 24.janvārim K.Lipmans ir bijis Liepājas speciālās ekonomikas zonas pārvaldes valdes loceklis.

Līdz ar to K.Lipmanim šajā laika peridodā bija pienākums aizpildīt uz iesniegt valsts amatpresonas deklarācijas.

Saskaņā ar likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 24.pantu valsts amatpersonai deklarācijā ir jānorāda informācija par tai piederošajām kapitāldaļām, akcijām un vērtspapīriem, kā arī informācija par tās veiktajiem darījumiem, kuru apjoms pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas.

Iesniedzot valsts amatpersonas deklarāciju par 2003.gadu, K.Lipmans nav norādījis, ka viņam piederētu 4950553 LM emitētās akcijas vai, ka viņš būtu slēdzis darījumus ar emitētajām 1950550 akcijām. Tāpat deklarācijā nav norādīti jebkādi darījumi, kura summa būtu 1950550 latu apmērā vai darījumi ar tādu pašu skaitu akcijām.

Šī informācija liek secināt, ka K.Lipmans vai nu nav norādījis informāciju par darījumu veikšanu, vai arī šāds darījums nemaz nav pastāvējis un K.Lipmanam nav piederējušas 1 950 550 akcijas.

Tomēr K.Lipmans apgalvo, ka viņam kopš 2003.gada pieder šīs akcijas un ka uz tiesiska darījumam pamata tās tika nodotas S.Zaharjinam, bet tad šī informācija K.Lipmanam bija jānorāda amatpersonas deklarācijā.

Krimināllikuma 219.panta 2.daļa nosaka, ka par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai citas mantiska rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu, vai citiem ienākumiem lielā apmērā, soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas sodu.

Jau ziņots, ka K.Lipmans tiesājas ar S. Zaharjinu un I. Segalu par 11,5 % LM akcijām.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas