Lemšanu par pašvaldību referendumu likumprojektu atliek uz nedēļu

Valdība šodien pēc reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža (RP) lūguma uz nedēļu atlika lemšanu par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto Vietējo pašvaldību referendumu likumprojektu, saskaņā ar kuru pašvaldības referendums varēs notikt par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai atsevišķu tajā noteiktu jautājumu, publiskajā apspriešanā nodotu būvniecības ieceri un domes atlaišanu.

Plānots, ka pašvaldības referendumu par ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai atsevišķu tajā noteiktu jautājumu varēs ierosināt trīs mēnešu laikā pēc stratēģijas apstiprināšanas.

Pašvaldības referendumu par publiskajā apspriešanā nodotu būvniecības ieceri, ja būvniecības ierosinātājs ir pašvaldība un ir plānota publiskas ēkas būvniecība, bet pašvaldība nav ņēmusi vērā publiskās apspriešanas dalībnieku vairākuma viedokli, varēs ierosināt mēneša laikā pēc domes lēmuma par attiecīgās publiskās apspriešanas rezultātiem pieņemšanas.

Savukārt referendumu par domes atlaišanu nevarēs ierosināt vienu gadu pēc domes sanākšanas un vienu gadu pirms domes pilnvaru beigām. Pašvaldības referendumu par domes atlaišanu nevarēs ierosināt arī pati dome.

Likumprojekts paredz, ka pašvaldības referendumu par citiem jautājumiem varēs ierosināt dome, ja par to nobalsos vismaz divas trešdaļas no deputātu kopskaita.

Pretēji sākotnējai iecerei, tagad plānots, ka vēlētāju skaits referenduma rosināšanai par ilgtermiņa attīstības stratēģiju un būvniecības ieceri nebūs atkarīgs no kopējā balsstiesīgo vēlētāju skaita attiecīgajā pašvaldībā. Tādējādi par šiem jautājumiem referendumu rosināt varēs ne mazāk kā 15% no pēdējo domes vēlēšanu balsstiesīgo vēlētāju skaita.

Lai rosinātu referendumu par domes atlaišanu, būs vajadzīgi ne mazāk kā 30% no pēdējo domes vēlēšanu balsstiesīgo vēlētāju skaita.

Lai referendumu par ilgtermiņa attīstības stratēģiju un būvniecības ieceri uzskatītu par notikušu, tajā jāpiedalās ne mazāk kā pusei no pēdējās domes vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita. Savukārt par atbalstītu jautājumu uzskatīs, ja par to būs balsojusi vairāk nekā puse no piedalījušos skaita.

Pašvaldības referendums par domes atlaišanu tiks uzskatīts par notikušu un atbalstītu, ja par domes atlaišanu būs nobalsojušas vismaz divas trešdaļas no pēdējās domes vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas