Lauksaimniekus aicina pieteikties bezakcīzes degvielai

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji vēl tikai līdz 1. jūnijam var pieteikties dīzeļdegvielai, kurai piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, informē korporatīvo komunikāciju aģentūras 2C projektu vadītāja Maija Lazdiņa.

Parakstītu iesniegumu var iesniegt personīgi LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē vai centrālajā aparātā, kā arī sūtīt pa pastu;
LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kur ikdienu varēs iegūt informāciju par izlietotās degvielas daudzumu un atlikumu (iepriekš noslēdzot līgumu).

Vēl tikai līdz 30. jūnijam lauksaimnieki var izlietot iepriekš piešķirto limitu bezakcīzes degvielas iegādei. Sākot ar 1. jūliju iepriekšējā gadā piešķirtās degvielas kvotas tiks dzēstas, un piešķirts jauns limits 50 litri uz atbilstošo hektāru. Līdz 30. oktobrim LAD pieņems lēmumu par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas