Latvijā gatavojas veidot vienotu parādnieku sarakstu

Finanšu ministrija (FM) un Tieslietu ministrija (TM) gatavos priekšlikumus vienotas datubāzes izveidošanai, kurā būtu apkopti visi parādnieki.

Ministri pirmdien valdības komitejas sēdē, vērtējot jauno Parādu atgūšanas likumu, vienojās, ka šāda datubāze Latvijā būtu nepieciešama, un uzdeva FM un TM triju mēnešu laikā sagatavot priekšlikumus parādnieku saraksta izveidošanai. Priekšlikumus ministrijas gatavos kopīgi ar asociācijām.

Gan Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, gan finanšu ministrs Andris Vilks atzina, ka šāda vienota datubāze, kurā būtu apkopoti visi parādnieki, būtu nepieciešama un sistēmas izveide būtu visu interesēs. Parādnieku sarakstā iekļautu gan nodokļu, gan banku, gan arī komunālo maksājumu parādniekus, un parādnieku sarakstu varētu veidot uz Latvijas Bankas uzturētā Kredītu reģistra pamata.

Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma, kas nodrošina ziņu par aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu vākšanu, centralizētu uzkrāšanu un glabāšanu, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegtu informāciju Kredītu reģistra dalībniekiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai un aizņēmējiem (fiziskajām un juridiskajām personām).

Kredītu reģistrā pagājušā gada beigās bija ziņas par 939,6 tūkstošiem personu, kas ir par 2% vairāk nekā 2009.gada beigās, un 2,582 miljoniem saistību.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas