"Latvenergo" mazturīgo personu atbalsta kampaņai kopumā atvēlējis četrus miljonus latu

Latvijas energokompānijas "Latvenergo" novirzītā palīdzība mazturīgo personu atbalsta kampaņai kopumā vērtējama četru miljonu latu apmērā, aģentūrai BNS pavēstīja "Latvenergo" ārējās komunikācijas daļas vadītājs Andris Siksnis.

Viņš informēja, ka pašlaik "Latvenergo" sociālās atbalsta programmas trūcīgajiem iedzīvotājiem ietvaros izsniedzis 60% no pašvaldībām nodotajām elektrības norēķinu kartēm un aktīvākie kartes izmantošanā ir iedzīvotāji no Rīgas, Liepājas, Rēzeknes, Daugavpils, Kuldīgas, Madonas, Jelgavas, Ogres.

Elektrības norēķinu kartes tiks dalītas līdz brīdim, kamēr visas kartes tiks izdalītas, uzsvēra Siksnis.

""Latvenergo” iniciatīva ir veidot sociāli atbildīgus risinājumus, atbalstot mājsaimniecības, kuras ekonomiskās grūtības izjūt visvairāk. Esam gandarīti par reģioniem, kuri aktīvi iesaistījušies programmas izpildē, un ceram, ka arī turpmāk pašas mājsaimniecības sadarbībā ar savu pašvaldību izmantos sev piešķirtos atvieglojumus," norādīja "Latvenergo" valdes loceklis Uldis Bariss.

Viņš piebilda, ka elektrības norēķinu karšu piešķiršana trūcīgajām personām dāvinājuma veidā „Latvenergo” rada ne vien iespēju palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem, bet arī paredz noteiktas saistības komercuzņēmumam pret Ekonomikas ministriju kā īpašnieku, jo šā dāvinājuma apmērs ir strikti regulēts un paredz attiecīgu atbildību par tā izlietojuma uzraudzīšanu.

Siksnis atzina, ka, apzinoties Latvijas ekonomisko situāciju, atbalsta programma kā uzņēmuma brīvprātīga iniciatīva turpina darboties arī 2011.gadā. Vienlaikus „Latvenergo” uzsver - tā kā karte ir naudas norēķinu līdzeklis, to izmantošana tiek stingri regulēta un uzraudzīta, lai maksimāli izvairītos no iespējamiem krāpniecības gadījumiem.

Jau 2010.gada februārī karšu saņēmēju grupa tika paplašināta, kad tās varēja saņemt ikviens iedzīvotājs, kam piešķirts trūcīgā statuss. Pašlaik dāvinājuma elektrības norēķinu kartes var saņemt tās mājsaimniecības, kurām dāvinājuma saņēmēja statusu precizē katra pašvaldība. Katra mājsaimniecība neatkarīgi no tā, cik trūcīgo personu tajā dzīvo, var saņemt vienu 500 kWh elektrības norēķinu karti.

Elektrības norēķinu kartes piešķiršana savulaik tika uzticēta Latvijas Pašvaldību savienībai, kura noslēdza līgumu ar katru Latvijas pašvaldību, lai trūcīgās mājsaimniecības sava novada vai pilsētas sociālajā dienestā varētu saņemt 500 kWh elektrības norēķinu karti atbilstoši katrā pašvaldībā esošajam trūcīgo personu sarakstam. Šīs norēķinu kartes ir paredzētas konkrētām personām kā atbalsts elektroenerģijas rēķina apmaksai, nevis jebkuriem citiem norēķiniem vai darījumiem.

Ņemot vērā, ka „Latvenergo” šo karti ir tiesīgs piešķirt dāvinājumā tikai fiziskajām personām, turklāt tikai noteiktam kartes izmantošanas mērķim – norēķināties par saņemto elektrību -, kartes saņēmējam ir jābūt arī „Latvenergo” klientam.

Siksnis sacīja, ka gadījumā, ja trūcīgā persona nav noslēgusi līgumu ar "Latvenergo", uzņēmumam nav tiesību viņam šādu palīdzību sniegt arī tad, ja par elektroenerģiju tiek maksāts kādai trešajai pusei - apsaimniekotājam vai mājas īpašniekam, kas ir juridiska persona. Pretējā gadījumā var tikt radīts precedents, ka karte, kas paredzēta konkrētai personai un konkrētam mērķim, var tikt izmantota kā darījuma līdzeklis citu norēķinu veikšanai, vai to izmantojot kā maiņas objektu.

„Latvenergo” uzsver, ka šī kampaņa, ar kuras palīdzību bija paredzēts atbalstīt mazturīgos iedzīvotājus, uzskatāma par uzņēmuma labas gribas žestu, tomēr ar primāro sociālā atbalsta sniegšanu un palīdzību mazturīgajiem ir jānodarbojas attiecīgajām valsts institūcijām, kuras ir kompetentas to darīt.

Siksnis informēja, ka energoapgādes uzņēmums nav tiesīgs nodarboties ar palīdzības sniegšanu, brīvi interpretējot šāda atbalsta saņēmējus, tāpēc tika radīti noteikti kritēriji, lai šāda akcija vispār būtu iespējama un līdzekļu izlietojums – kontrolējams. Viņš arī uzsvēra, ka gadījumā, ja persona, kurai šāds atbalsts pienākas, kādu iemeslu dēļ nevar nokārtot formalitātes tā saņemšanai, šis ir atbildīgo valsts sociālās palīdzības iestāžu uzdevumus - rūpēties, lai sociāli mazaizsargātā cilvēku daļa saņem pieejamo līdzekļu apmēru.

"Latvenergo", kā arī Rīgas siltumapgādes kompānija "Rīgas siltums" 2010.gadā sniedza atbalsta pasākumus mazturīgajiem, lai viņi spētu norēķināties par siltumu un elektroenerģiju.

Kompānija "Latvenergo" ir Latvijas valstij piederošs energoapgādes komersants, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, kā arī sniedz telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus.

"Latvenergo" koncernā ietilpst "Latvenergo" un pieci meitasuzņēmumi - "Augstsprieguma tīkls", "Sadales tīkls", "Latvenergo   Kaubandus", "Latvenergo   Prekyba" un "Liepājas enerģija".

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas