Latvenergo: Iedzīvotāji elektrības piegādātāju izvēlēsies pēc jau zināmajiem principiem

Šobrīd Latvijas Republikas Ekonomikas Ministrijā un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā norit darbs, nosakot kārtību, kā notiks mājsaimniecību pievienošanās tirgum, piem., līgumu slēgšana, rēķinu noformēšana. Līdz tirgus atvēršanai ir sagaidāma arī informatīva kampaņa, kā arī paredzamas tirgotāju aktivitātes, kas arī iekļautu informāciju par tirgus principiem, informē "Latvenergo".

Elektroenerģijas tirgu pilnībā plānots liberalizēt ar š.g. 1. septembri, kas nozīmē, ka patērētājiem savs tirgotājs būs jāizvēlas līdz 15. augustam. Jau šobrīd Latvijā ir reģistrēti vairāki elektroenerģijas komersanti, par kuriem informācija atrodama sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" interneta mājaslapā. Iespējams, ka līdz ar pilnīgu tirgus liberalizāciju savus pakalpojumus piedāvās arī jauni komersanti.

Savukārt līdz brīdim, kad mājsaimniecībām būs jāpievienojas brīvajam elektroenerģijas tirgum, spēkā būs regulētais tarifs, kas Latvijas mājsaimniecībām ir nemainīgs kopš 2011. gada un tāds pats tas paliks arī š.g.1.aprīlī. Starta tarifs 8,18 sant/kWh apmērā tiek piemērots visām mājsaimniecībām pirmajām patērētajām 1200 kWh/gadā, patēriņam virs 1200 kWh/gadā tiek piemērots Pamata tarifs – 10,65 sant/kWh.

Pērkot elektrību brīvajā tirgū, patērētāja gala rēķinu veidos 3 pamata sastāvdaļas.  Regulētas, valsts noteiktas  sastāvdaļas, ko apstiprina SPRK un kuras maksā visi elektroenerģijas lietotāji, neatkarīgi no izvēlētā tirgotāja, ir:

OIK jeb valsts noteiktais atbalsts tiem ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā vai no atjaunīgajiem energoresursiem (1,89 sant / kWh), pārvades un sadales sistēmu pakalpojums, kas ir elektroenerģijas piegādes izmaksas (3,96 sant / kWh).

Savukārt trešā sastāvdaļa, kas ir mainīga, un ko nosaka lietotāja izvēlētais tirgotājs, ir elektroenerģijas cena - tā var būt atšķirīga un vairākiem tirgotājiem savstarpēji konkurējoša.
 
Elektrības pirkšanas principus var salīdzināt arī ar banku darbību – būs klienti, kas izvēlēsies stabilus un fiksētus produktus, citi – mainīgas likmes, atkarībā no biržas cenas. Ieradumu maiņa, pārejot no regulētā tarifa uz tirgu, notiek ātri, piemēram, Igaunijā jau pirmā mēneša laikā vairāki simti mājsaimniecību ir mainījušas gan produktus, gan tirgotājus. Pieredze liecina, ka klienti Latvijā ātri novērtē sev piemērotāku un izdevīgāko piedāvājumu, līdz ar to augs arī konkurence starp tirgotājiem, no kuras galvenais ieguvējs būs lietotājs. Tas ir ne tikai galvenais ieguvums, bet arī mērķis – tirgus ir izvēles iespēja. Ne tikai iespēja izvēlēties tirgotāju, bet gan – labāko produkta piedāvājumu, ko veido klienta vajadzību zināšanas.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas