Laikraksts: Vairākumā gadījumu simtlatu darbu zaudē dzeršanas dēļ

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati par bezdarbnieku nodarbināšanu par simt latu stipendiju liecina, ka vairākumā gadījumu, ja simtlatnieks neatnāk uz darbu vai kavē to, tas notiek alkohola radīto problēmu dēļ, raksta laikraksts "Neatkarīgā".

NVA informācija uzrāda, ka laika posmā, kopš darbojas Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā darba praktizēšana ar 100 latu stipendiju, šo darbu pārtraukuši 2775 bezdarbnieki. Darba pārtraukšanas biežākais iemesls ir līguma pārkāpumi – kopumā vairāk nekā tūkstotis cilvēku atlaisti no šā pagaidu darba, jo pārkāpuši līguma nosacījumus, piemēram, laikus nav ieradušies darbā vai lietojuši alkoholu darba laikā. Salīdzinoši neliels skaits cilvēku izkrituši no programmas veselības stāvokļa dēļ – 291 bezdarbnieks.

Šī programma tiek īstenota no pērnā septembra, lai atbalstītu bezdarbniekus, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un palikuši bez iztikas līdzekļiem. Šajā laikā Latvijas pašvaldībās tika izveidotas 17 252 praktizēšanas vietas un nodarbināti 21 449 bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Kopumā vēlmi iesaistīties darba praktizēšanā pašvaldībās ir izteikuši 43 862 NVA reģistrētie bezdarbnieki.

Vislielākais darba praktizēšanas vietu skaits ir izveidots Latgalē (5857), kur ir visaugstākais bezdarba līmenis valstī. Rīgas reģionā ir izveidotas 3416, Kurzemē – 3178, Vidzemē – 2506 un Zemgalē – 2295 darba praktizēšanas vietas bezdarbniekiem, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

IEMESLI DARBA PĀRTRAUKŠANAI

46% līguma pārkāpumi (tostarp neierašanās darbā bez attaisnojoša iemesla)

9% veselības stāvokļa dēļ

33% citi iemesli

1% bezdarbnieka nāve

2% uzsācis apmācības

9% iestājies darbā

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas