Kurzemes mazpulcēni izaudzējuši 1,4 tonnas biešu

Šogad čaklākie Kurzemes mazpulcēni, cītīgi strādājot un izkopjot zemkopības prasmes, izaudzējuši 2,4 tonnas dārzeņu. Čaklākais Zantes mazpulka dalībnieks Mārtiņš Poškus izaudzējis un zemnieku saimniecībai „Ezerkauliņi” pārdevis 1 tonnu galda biešu, 380 kilogramus burkānu un 45 kilogramus sīpolu.

Šovasar 100 mazpulcēni visā Latvijā bijuši centīgi dārzeņu audzētāji – šajā gadā apgūta biešu un burkānu audzēšana, un jau trešo gadu „Maxima” veikalu tīklā ir uzsākta šo Latvijas mazpulku stādīto, izaudzēto un novākto dārzeņu tirdzniecība.

„Jau trešo gadu veiksmīgi sadarbojamies ar „Latvijas Mazpulkiem”, tāpēc priecē, ka mūsu sadarbība ir auglīga, iedvesmojoša un kļūst arvien plašāka. Īpašs gandarījums ir par bērniem un jauniešiem, kuri uzdrošinās, nebaidās no darba un rāda saviem vienaudžiem lielisku piemēru,” saka „Maxima Latvija” zīmola un komunikāciju departamenta direktore Viktorija Orlova.

„Pozitīvi vērtēju mazpulcēnu uzņēmību un praktisko darbošanos zemnieku saimniecībās, kas nenoliedzami veicina bērnu un jauniešu iesaistīšanos lauksaimniecībā. Šādu un līdzīgu projektu realizēšana ir nopietns ieguldījums bērnu saimniekošanas prasmju pilnveidošanā, jo var kalpot kā pamats lauksaimnieciskajai uzņēmējdarbībai nākotnē,” stāsta zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Vasarā par burkānu pārdošanu ar zemnieku saimniecību „Ezerkauliņi” tika noslēgti 83 līgumi. Kopumā mazpulcēni šogad izaudzējuši un „Ezerkauliņiem” nodevuši 13,5 tonnas burkānu, 31,2 tonnas galda biešu, 2,3 tonnas kāpostu un 545 kilogramus sīpolu.

Mazpulcēni savus izaudzētos dārzeņus zemnieku saimniecībai „Ezerkauliņi” pārdod jau sesto gadu. Veikalu tīkls „Maxima” projektā iesaistījies trešo gadu. Sadarbības projekta ietvaros mazpulku izaudzētos dārzeņus iepērk zemnieku saimniecība „Ezerkauliņi” – tur dārzeņi tiek sašķiroti, safasēti, un šogad trešo gadu pēc kārtas tie nonākuši „Maxima” lielveikalu plauktos.

Mazpulku padomes priekšsēdētāja Ilze Kļava norāda: „Mēs esam ļoti pateicīgi z/s „Ezerkauliņi” saimniekiem Kristīnei Brunovskai un Kasparam Brunovskim par to, ka viņi, vadot milzīgu uzņēmumu, savā saspringtajā darba laikā atrod dienas un stundas, ko veltīt bērniem, rādot, mācot un iedvesmojot dārzeņu audzēšanā. Savukārt Zemkopības ministrijas piešķirtais finansiālais atbalsts ir rezultatīvi izlietots izglītojošo pasākumu - semināru un projektu forumu organizēšanā. Protams, jāuzsver arī sadarbība ar veikalu tīklu „Maxima”, kuras ietvaros jau trešo gadu pircējiem ir iespēja novērtēt mazpulcēnu audzētos dārzeņus.”

Pirms sešiem gadiem dārzeņu audzēšanas kustību kopā ar „Latvijas Mazpulkiem” aizsāka Zemkopības ministrija. Par ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem čaklajiem mazpulcēniem tika dāvātas dārzeņu sēklas, lai bērni un jaunieši cīnītos par labākās ražas audzētāja titulu. Pirmajā gadā mazpulcēni audzēja kāpostus, otrajā – burkānus, trešajā – sīpolus, ceturtajā – kartupeļus, piektajā – bietes un šogad – bietes un burkānus. Lai mazpulcēni izaudzētu kvalitatīvus dārzeņus, katru gadu viņi apmeklē seminārus un projektu forumus. Tajos jaunie „uzņēmēji” ne tikai apgūst dārzeņu audzēšanas gudrības, bet arī iepazīst Latvijas uzņēmēju darbu dažādās zemnieku saimniecībās.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas