"Kurzemes loka" projektā rekonstruēs augstsprieguma elektropārvades līniju

Šogad, īstenojot energoapgādes infrastruktūras projektu "Kurzemes loks", plānots rekonstruēt augstsprieguma elektropārvades līniju Ventspils, Kuldīgas, Alsungas, Aizputes, Durbes un Grobiņas novada teritorijās, informē AS "Latvenergo" preses sekretāre Ivita Bidere.

Janvāra beigās Ventspils pusē plānots sākt pirmo 330 kilovoltu (kV) un 110 kV līniju balstu uzstādīšanu, lai rekonstruētu esošās 110 kV līnijas Grobiņa-Ventspils posmu.

Šis projekta posms tiek īstenots jau esošas 110 kV augstsprieguma elektropārvades līnijas trasē, neveidojot jaunu līnijas trasi.

Rekonstrukcijas gaitā paredzēts paaugstināt elektropārvades līnijas balstu augstumu no 26 līdz 45 metriem, palielināt attālumu starp balstiem no 250 līdz 350 metriem un uz vieniem elektropārvades līnijas balstiem izvietot divas 110 kV un 330 kV elektropārvades sistēmas līnijas. Šāda inženiertehniski racionāla pieeja ļauj izvairīties no jauniem apjomīgiem lauksaimniecības zemju un meža platību apgrūtinājumiem, skaidroja Bidere.

2013.gadā projektā "Kurzemes loks" plānots ieguldīt ap 38 miljoniem latu. Šogad tiks paplašināta Grobiņas apakšstacija ar 330 kV ligzdu, rekonstruētas Aizputes un Alsungas 110 kV apakšstacijas un izbūvēta Ventspils apakšstacijas 330 kV sadalne. Ventspils apakšstacijā darbi jau ir sākti 2012.gada decembrī. Alsungas un Aizputes apakšstaciju rekonstrukcija sāksies šī gada aprīlī, bet Grobiņas apakšstacijas paplašināšana - šī gada maijā.

Energoapgādes infrastruktūras projektam "Kurzemes loks" ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss, kas nepieciešams būtisku sabiedrības interešu nodrošināšanai un vietējo pašvaldību telpiskās plānošanas sistēmas attīstībai.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas