Kristovskis Eiropas dienā uzsver ES nozīmi Latvijas izaugsmē un modernizācijā

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis pirmdien, Eiropas dienā, uzrunājot starptautiskas konferences dalībniekus Valmierā, uzsvēris, ka dalība Eiropas Savienībā (ES) ir stimulējusi Latvijas izaugsmi un modernizāciju, aģentūru BNS informēja Ārlietu ministrijas Preses centrā.

Pēc Kristovska domām, iestāšanās ES ir sekmējusi Latvijas politiskās ietekmes palielināšanos, jo tādējādi valstij ir iespēja ietekmēt ES darba kārtību un kopējos lēmumus. Tāpat dalība ES ir ļāvusi Latvijai aktīvi pievērsties enerģētikas drošības jautājumu risināšanai, kā arī ļāvusi attīstīt Latvijas integrāciju ES iekšējā tirgū. Savukārt Eiropas fondu sniegtās iespējas ir sekmējušas Latvijas ekonomikas attīstību un uzlabojušas dzīves līmeņa rādītājus, norādījis ministrs.

Ārlietu ministrs arī piebildis, ka īpaši jānovērtē daudzās ES programmas, kas paplašinājušas ceļošanas, studēšanas un pētniecības iespējas pasaulē. "ES ir pavērusi iespējas, īpaši jaunākajai paaudzei, kas guvusi ļoti plašas izaugsmes iespējas," atzinis Kristovskis.

Viņš īpaši uzsvēris ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam – pirmo stratēģiju Eiropas makroreģionam, kuras mērķis ir veicināt pilnīgāku Eiropas Savienības, reģionālā, nacionālā, kā arī starptautisko finanšu institūciju atbalsta izmantošanu reģionam nozīmīgu projektu īstenošanai.

"Esmu gandarīts, ka 2005.gada novembrī klajā nākusī ES parlamenta iniciatīva, kuras izstrādē es piedalījos kā Eiroparlamenta deputāts, ir kļuvusi par nozīmīgu koordinējošu instrumentu plašajā un sazarotajā Baltijas jūras reģiona sadarbībā, kā arī par vērtīgu paraugu citu, piemēram, ES Donavas reģiona, stratēģiju izstrādei. Baltijas jūras reģiona stratēģija piedāvā arī plašas izglītības un pētniecības iestāžu līdzdalības iespējas, paplašinot reģiona augstskolu sadarbības tīklu, veicinot studentu un pētnieku mobilitātes iespējas, kā arī attīstot jaunatnes centrus. Ārlietu ministrijas kā stratēģijas īstenošanas nacionālā koordinatora vārdā aicinu Latvijas augstskolas un pētniecības iestādes aktīvi un pilnvērtīgi izmantot šīs iespējas," mudinājis Kristovskis.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas