Kristīgā baznīca svin Lieldienas - Kristus Augšāmcelšanās svētkus

Šodien kristīgā baznīca svin Lieldienas - Kristus Augšāmcelšanās svētkus.

Evaņģēlijos stāstīts, ka šajā dienā sievas ļoti agri nāca pie kapa un nesa svaidāmās zāles. Taču viņas atradušas kapu tukšu, bez Jēzus miesas tajā. "Kad tās nezināja, ko darīt, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja: "Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies,"" raksta evaņģēlists Lūka.

Lieldienu jeb Kristus augšāmcelšanās notikums ir tas, kas dod cilvēkiem uzvaru pār grēku, nāvi, dāvā mūžīgās dzīvības cerību, norāda Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.

Daudzās kristiešu draudzēs Kristus Augšāmcelšanās svinības sākas jau sestdienas vakara vēlajās stundās, iededzot Lieldienu sveci - augšāmceltā Kristus simbolu un dievnamā iedegoties visām gaismām, kam seko "aleluja" dziedājumi un ieskanas ērģeles, kuras Klusajā sestdienā un Lielajā piektdienā ir klusējušas.

Dievkalpojumos tiek lasīti lasījumi par Jēzus augšāmcelšanos un dziedājuma "Gods Dievam augstumos" laikā skan visi dievnama zvani. Dievkalpojuma laikā parasti tiek svētīts ūdens un atjaunoti kristības solījumi dzīvot kristieša cienīgu dzīvi un apliecināt savu ticību ar darbiem.
Pareizticīgo baznīcās neilgi pirms pusnakts no altāra klusām atskan garīdznieku dziedājums "Tavu Augšāmcelšanos, Kristu Pestītāj, Eņģeļi teic Debesīs, arī mūs uz zemes dari cienīgu šķīstām sirdīm Tevi slavēt", bet, dziedājumam pieņemoties spēkā, ticīgie dodas krusta gājienā ap dievnamu ar iedegtām svecēm, karogiem, ikonām un evaņģēliju.

Gājiena beigās dievnama durvju priekšā gājiena dalībniekiem tiek pavēstīta Kristus augšāmcelšanās vēsts un katedrāles durvis atvērtas, ticīgajiem atgriežoties dievnamā un turpinot slavēt augšāmcelšanos.

Katoļu baznīcās svētdienas rīta dievkalpojums sākas ar svinīgu procesiju apkārt baznīcai, kas simbolizē ieiešanu jaunajā dzīvē, kuru atnesa Jēzus, augšāmceļoties no kapa. Līdz pat Vasarsvētkiem, 50 dienu ilgā laika posmā, Baznīca turpina līksmoties par Kristus augšāmcelšanos, līksmi dziedot "Aleluja, Viņš ir augšāmcēlies!"

Lieldienās mainās baznīcās izmantojamā liturģiskā krāsa. Ciešanu laikā baznīcās dominē violetā krāsa, taču, sākot ar Lieldienām līdz Vasarsvētkiem, altārpārsegi, stolas un citi liturģiskie priekšmeti pārsvarā būs baltā krāsā.

Lieldienu datums ir mainīgs, jo tas ir atkarīgs no Mēness fāzes. Citi kristiešu svētki tiek svinēti atkarībā no Lieldienu datuma.

Portāls "Rekurzeme" vēl visiem priecīgas, jaukas un gaišas Lieldienas!

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas