Kompensācijas mājlopu īpašniekiem par zaudējumiem izmaksās 90 dienu laikā

Turpmāk mājlopu īpašnieki valsts noteiktās kompensācijas par infekcijas slimību vai epizootiju uzliesmojuma dēļ ciestajiem zaudējumiem varēs saņemt 90 dienu laikā, paredz valdības pieņemtie grozījumi attiecīgajā kārtībā.

Pēc pašlaik spēkā esošās kārtības Lauku atbalsta dienests (LAD) kompensāciju dzīvnieku īpašniekam izmaksā vienu reizi ceturksnī. Tomēr tas ir pretrunā Eiropas Savienībā pieņemtajai praksei. Ja kompensāciju neizmaksā 90 dienu laikā pēc dzīvnieku īpašnieka iesnieguma saņemšanas, Eiropas Komisija ir tiesīga samazināt līdzfinansējumu konkrētajai kompensācijai. Veiktie grozījumi šo neatbilstību novērš.

Noteikumos arī precizēti kritēriji, kad LAD var samazināt izmaksājamo kompensāciju, kā arī precizēts kompensācijas apmērs gaļas audzēšanai paredzētiem putniem, dējējputniem, sivēniem, nobarojamiem sivēniem un pieaugušiem vaislas dzīvniekiem - sivēnmātēm un kuiļiem.

Grozījumi arī paredz: ja dzīvnieku īpašnieks nebūs ievērojis prasības par infekcijas slimību uzraudzību un kontroli un tāpēc viņa dzīvnieki būs saslimuši ar infekcijas slimību, kompensācija no valsts nepienākas.

Ministru kabineta noteikumi attiecas uz dzīvnieku īpašniekiem, kuriem būs zaudējumi, ja viņu ganāmpulkā uzliesmos valsts uzraudzībā esoša dzīvnieku infekcijas slimība vai epizootija. Pēc Lauksaimniecības datu centra Dzīvnieku īpašnieku un dzīvnieku reģistra datiem, Latvijā 2012.gada 1.jūlijā bija 46 858 lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis''.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas