Izstādes "Skola 2013" laikā profesionālās izglītības pedagogiem iespēja apmeklēt bezmaksas seminārus

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs (VISC) izstādes "Skola 2013" laikā aicina profesionālās izglītības pedagogus un prakses vadītājus apmeklēt bezmaksas seminārus 16 nozarēs. Izejot noteiktu moduļu skaitu, ikviens pedagogs saņems apliecību par profesionālo pilnveidi. Semināri papildus sniedz iespēju pretendēt uz stažēšanos kādā Latvijas vai Eiropas Savienības uzņēmumā, tādējādi veicinot pedagogu konkurētspēju Eiropas Savienības līmenī.

Izstādes "Skola 2013" laikā, no 28. februāra līdz 3. martam, uzsvars likts uz praktiskajām mācībām, kas ietver tikšanos ar nozaru pārstāvjiem, pieredzes apmaiņu starp dažādiem Latvijas reģioniem, kā arī ikdienā noderīgiem padomiem mācību darba organizēšanā. Praktiskie semināri rīkoti ar mērķi sekmēt  skolotāju un līdz ar to – jauniešu konkurētspēju Latvijas darba tirgū.
 
"Pedagogu profesionālā pilnveide ir svarīgs posms konkurētspējīgas izglītības veidošanā,” stāsta Elīna Kokina, VISC ESF projekta vadītāja. "Sabiedrībā profesionālā izglītība nav pietiekami novērtēta, un joprojām eksistē maldīgi priekšstati par tās nozīmi. Tāpat kā citām ES valstīm, arī mums nepieciešami labi elektriķi, kvalificēti tūrisma biznesa pārstāvji, prasmīgi tekstila vai būvniecības pārzinātāji un daudzu citu nozaru eksperti. Pedagogi netieši ir tie, kas veido mūsu nākotni," uzsver E. Kokina.

Projekta semināru laikā iespējams apgūt gan teorētiskos, gan praktiskos moduļus, kā arī pedagogiem papildus sniegta iespēja stažēties kādā no uzņēmumiem vai kompetenču centriem Latvijā un/vai citās ES valstīs. "Mums, pedagogiem, praktiskās darbības semināri ir neatsverama pieredze un pievienotā vērtība karjeras izaugsmē. Tā ir laba iespēja paraudzīties uz savu profesiju no cita skatu punkta, lai ar svaigām idejām atgrieztos ikdienas darbos. Jau trīs pedagogiem  no Metālapstrādes nozares ir bijusi iespēja stažēties Vācijā, pateicoties šim projektam un veiksmīgajai sadarbībai ar Metālapstrādes Asociācijas vadību. Tas ir ieguvums ne tikai pasniedzējiem, bet arī audzēkņiem, kas novērtē inovatīvās pieejas mācību procesā," stāsta Gunta Briede, Jelgavas Amatu vidusskolas konditoru, maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu profesionālo mācību priekšmetu pedagogs.

Projekta teorētiskajos un praktiskajos semināros kopumā piedalījušies jau vairāk nekā 1000 pedagogu no visiem Latvijas reģioniem. Projekta ietvaros visaktīvāk apmeklētais modulis pedagogu vidū ir svešvalodu kompetenču paaugstināšana, kurā piedalījušies 1086 pedagogi, otrs pieprasītākais ir informācijas tehnoloģiju kompetences paaugstināšanas modulis, ko pabeidzis 891 pedagogs. Līdz šim īstenoti vairāki praktiskās darbības semināri un nozares pasākumi, kur piedalījušies vairāk nekā 700 pedagogu.

Profesionālās izglītības seminārus pedagogiem un prakses vadītājiem būs iespēja apmeklēt līdz mācību gada beigām, piesakoties interneta vietnē talakizglitiba.visc.gov.lv. Organizatori atgādina, ka sākot no 11. februāra pedagogiem un prakses vadītājiem ir iespēja pieteikties praktiskās darbības un teorētisko zināšanu semināriem, kas notiks izstādes "Skola 2013 laikā". Februārā vidū tiks atvērta pieteikšanās arī stažēšanās pasākumiem kādā no Latvijas vai Eiropas uzņēmumiem vai kompetenču centriem.

Pievieno komentāru

Latvijas ziņas